ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หยุดให้บริการ 1 วัน

ที่มา : ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 


ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หยุดให้บริการ 1 วัน thaihealth


ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ขอปิดบริการในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. เนื่องจากอาคารชุดเอสเอ็มทาวเวอร์ แจ้งเรื่องการปิดระบบบำบัดน้ำเสืย เพื่อการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลประจำปี

Shares:
QR Code :
QR Code