ศิลปะธรรมชาติ บ้านเรา

           ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการศรีสะเกษติดยิ้ม ชวนเด็กๆ ใช้ชุมชนมาเรียนรู้ศิลปะจากธรรมชาติ อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 13 – 14 ก.ย.ที่ผ่านมา


/data/content/25779/cms/e_abcgjkmnotx9.jpg


           งานนี้มีพี่โรส หรือ นางสาวประสพสุข โบราณมูล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นผู้นำกิจกรรมการเรียนรู้ พากลุ่มเยาวชนคิดฮอตโซงเลง บ้ายปรางค์กู่ บ้านภูฝ้าย และบ้านบึงบูรพ์ ทำศิลปะ


           หลังจบกิจกรรมมีเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ได้เรียนรู้เรื่องศิลปะ ทั้งการผสมสี การนำเศษวัสดุมาทำศิลปะที่สวยงามและต่อยอดในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพแล้วทำให้มีจิตนาการอยากไปอยู่ในภาพนั้น ศิลปะสามารถสื่อเรื่องวิถีชีวิต

           นอกจากจะเรียนรู้เรื่องศิลปะแล้วยังได้เรียนรู้ด้านสังคมและตัวเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ทั้งการ ออกแบบภาพและการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สร้างให้เกิดความสามัคคีและศิลปะยังทำให้ตัวของเยาวชนมีสมาธิมากยิ่งขึ้น


           อีกกิจกรรมดีๆ ของ ศรีสะเกษติดยิ้ม ที่เปิดโอกาสให้คนในบ้านโซงเลง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เป็นภาพที่เห็นการทำกิจกรรมของเด็กๆเล็กกับผู้ใหญ่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้


 


 


            ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย.

Shares:
QR Code :
QR Code