ศอส.เตือนใช้ชีวิตช่วงน้ำท่วม

ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) เตือนการดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมเสี่ยงได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ และโรคติดต่อ พร้อมแนะห้ามลงเล่นน้ำ พายเรือ หรือจับสัตว์น้ำในบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ห้ามใช้หรือสัมผัสถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด รวมถึงดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่สะอาด ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม

ศอส.เตือนใช้ชีวิตช่วงน้ำท่วม

ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถาการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) เตือนการดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ และโรคติดต่อ ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ จึงขอเตือนผู้ประสบภัยเพิ่มความระมัดระวัง ดังนี้ อุบัติภัยจมน้ำ ไม่เดินข้ามลำน้ำที่มีระดับน้ำสูงเหนือเข่าและบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก เพราะอาจถูกน้ำพัด หรือได้รับอันตรายจากท่อนไม้หรือก้อนหินที่ลอยมาตามน้ำ ในการเดินลุยน้ำท่วมให้ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง เพื่อป้องกันการพลัดตกท่อระบายน้ำหรือบ่อน้ำ ห้ามขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง เพราะความแรงของกระแสน้ำอาจพัดรถจมน้ำได้ ไม่ลงเล่นน้ำ พายเรือ หรือจับสัตว์น้ำในบริเวณที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก เพราะอาจถูกน้ำพัดทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้ ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเด็กพลัดตกน้ำและจมน้ำเสียชีวิต

อุบัติภัยจากไฟฟ้า ห้ามใช้หรือสัมผัสถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด ไม่เดินลุยน้ำและพายเรือเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล จะทำให้ได้รับอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต ของมีคม สวมรองเท้าบู๊ททุกครั้งที่ต้องเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันการเหยียบเศษวัสดุ และของมีคมที่อยู่ใต้น้ำ เพลิงไหม้ ใช้เทียนและตะเกียงน้ำมันที่จุดไฟให้แสงสว่างอย่างระมัดระวัง และดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ สัตว์มีพิษ ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง เป็นต้น ที่อาจหนีน้ำขึ้นมาอยู่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนโดยจัดเก็บเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ

โรคติดต่อ บริโภคน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคระบาดที่มักเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม เช่น ไข้หวัด ปอดบวม ตาแดงโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น หลังการเดินลุยน้ำ ควรล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้ง จะช่วยป้องกันโรคน้ำกัดเท้า โรคเท้าเปื่อย และโรคฉี่หนู รวมถึงดูแลบ้านเรือนให้สะอาด เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และโรคระบาดต่างๆในช่วงน้ำท่วม
 

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code