ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบ…บุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้า

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์


ภาพประกอบจากบ้านเมืองออนไลน์


ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบ...บุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้า thaihealth


ศรีสะเกษ “บุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้า” ต้นแบบที่ดีงามของประเพณีปลอดการพนัน  ขณะที่ปลัดจังหวัดศรีสะเกษวางมาตรการเข้มประสานตำรวจทุกพื้นที่ป้องกันการเล่นพนันบั้งไฟอย่างเต็มที่สั่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่   วัดบ้านหนองผือ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ   นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าปลอดการพนันวัฒนธรรมสร้างสุข ตำบลเสียวประจำปี 2562   ซึ่งปกครอง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ สภาวัฒนธรรม อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว คณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนชาวตำบลเสียว ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษ ให้การสนับสนุนจัดงานนี้ขึ้น   เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมงานบุญประเพณีบั้งไฟที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ้งาม ขบวนแห่สวยงาม การประกวดขบวนแห่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปรากฏว่า มีหมู่บ้านต่าง ๆ ส่งขบวนแห่บั้งไฟที่สวยงามเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักมาก   โดยมีนายสมพงษ์ บุรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เป็นผู้กล่าวรายงานและนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต ต.เสียว มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ


ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบ...บุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้า thaihealth


นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ   กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าตำบลเสียว เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวตำบลเสียวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อทางสังคมของชาวตำบลเสียวมาช้านาน  โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนาจะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อหล่อเลี้ยงชาวนาชาวไร่ให้ประกอบอาชีพต่อไปได้   ซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเล่นพนันบั้งไฟ และเป็นประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า จ.ศรีสะเกษ จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ว่าด้วยการขับเคลื่อนงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้าปลอดการพนัน เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งตนได้ประสานงานกับตำรวจทุกพื้นที่ให้กวดขันป้องกันการเล่นพนันบั้งไฟอย่างเข้มงวด โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วยการจัดงานบุญบั้งไฟให้ปลอดเหล้าและปลอดการพนันอย่างแท้จริง   นับว่าเป็นต้นแบบประเพณีบุญบั้งไฟที่ดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของ จ.ศรีสะเกษได้เป็นอย่างดียิ่ง


ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบ...บุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้า thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code