ศภช.ปภ.เผยมาตรการเตือนภัยฝนภาคใต้

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


ศภช.ปภ.เผยมาตรการเตือนภัยฝนภาคใต้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไปยังพื้นที่ประสบภัย ขณะเดียวกันได้ออกโทรสารแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือ


พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงมาตรการรับมือกับปริมาณฝนในภาคใต้ หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักในภาคใต้ รวมไปถึงประกาศเตือนผลกระทบจาก “พายุโทราจี” ฉบับที่ 12 ซึ่งขณะนี้ กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง เคลื่อนปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันนี้ ประกอบกับลมมรสุมสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้


โดยพลอากาศเอกสมนึก ระบุว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ. เฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับส่งข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไปยังพื้นที่ประสบภัย ขณะเดียวกันได้ออกโทรสารแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด รวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เตรียมการรับมือและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนโดยตรงผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ให้เตรียมความพร้อมรับมือตามมาตรการอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code