ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุ-อุบัติภัย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุ-อุบัติภัย  thaihealth


ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้านำโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม


เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์  โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สสส. สอจร. ในการนี้ นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ นายสมชาย สุดเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก อนุ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลทุกแห่ง อบต. เทศบาล ทุกแห่ง กู้ภัยทุกแห่ง รวม 210 คน ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  (แห่งใหม่)


ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ E-Acident เป็นโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุ (RVP-3PACC) ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสับภัยจากรถ จำกัด โดยมีเครือข่ายแจ้งเหตุเป็นแหล่งฐานข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดอุบัติเหตุและอุบัติภัย

Shares:
QR Code :
QR Code