ศธ.เดินหน้ากิจกรรมเลิกแอลกอฮอล์

ศธ.เดินหน้ากิจกรรมเลิกแอลกอฮอล์ thaihealth


ศธ. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แถลงข่าวจัดโครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ 6"


13 ก.ค. 58 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวจัดโครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ 6"


ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กล่าวว่า โครงการนี้ต้องการสนับสนุนให้เกิดการทำกิจกรรมระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ลูกเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดื่มแอลกอฮอล์ของพ่อแม่ จนทำให้ส่งผลต่อคุณภาพการเรียน แต่ขณะเดียวกันลูกก็เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเลิกเหล้าของพ่อแม่ด้วย เพราะนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ทั้งนี้จากการดำเนินงานในช่วงเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษที่ผ่านมา มีนักเรียนขอให้ผู้ปกครองเลิกดื่มเหล้าได้ถึง 19,505 คน ครูงดเหล้าได้ 1,959 คน


ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษากว่า 30 คน ได้เข้าพบตน เพื่อขอให้ ศธ.ช่วยสนับสนุนกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในระยะไม่เกิน 300 เมตร และยื่นข้อเสนอมาตรการรับมือกฎหมายดังกล่าว มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายยังขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านอื่น ๆ มากขึ้น เช่น ลานกีฬา ห้องสมุด ลานกิจกรรม เป็นต้น รวมถึงขอให้มหาวิทยาลัยงดรับเงินสนับสนุนจากบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งตนก็ยินดีสนับสนุนตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้ตนได้ขอนักศึกษากลุ่มเครือข่ายฯ เช่นกันว่า ขอให้ทุกคนไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมด้วย.


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ