‘ศธ.’ ออกประกาศคุม น.ร.-น.ศ.สูบบุหรี่

'ศธ.'ออกประกาศคุมน.ร.-น.ศ.สูบบุหรี่

ศธ.ออกประกาศควบคุมการสูบบุหรี่ในส่วนราชการและสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาแล้ว เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และลดปัญหาทางสุขภาพที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและข้าราชการ

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ลงนามในประกาศ ศธ.ว่าด้วยการควบคุมการสูบบุหรี่ในส่วนราชการและสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาแล้ว เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และลดปัญหาทางสุขภาพที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและข้าราชการ ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้กำหนดแนวปฏิบัติเอาไว้ โดยห้ามมิให้หน่วยงานราชการในสังกัด ศธ.สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับการสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ และให้ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในส่วนราชการ สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการกำชับนักเรียน นักศึกษาห้ามสูบบุรี่ในสถานศึกษา ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ประกาศ ศธ.ว่าด้วยการควบคุมเป็นแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นไม่ได้มีบทลงโทษเอาไว้ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปดำเนินการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยกันลดการสูบบุหรี่ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานต่างๆ ได้มาช่วยกันรณรงค์การไม่สูบบุหรี่แล้ว แต่ในสถานศึกษายังไม่ได้รณรงค์การไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจัง หรือหลายๆ โรงเรียนไม่มีการรณรงค์เรื่องนี้ การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ก็ไม่มี ดังนั้น การที่มีประกาศ ศธ.ดังกล่าวออกมาเชื่อว่าจะทำให้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code