ศธ.สั่งคุมเข้มปัญหาเด็ก

ช่วงปิดเทอม

 

           ศธ. ตั้ง จนท.ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพิ่ม 1,500 คน ป้องกันเด็กตีกัน ชินวรณ์สั่งเข้มรับปิดเทอม มอบ ผอ.สพท.-โรงเรียนขนาดใหญ่ ศูนย์กลางจัดการระดับจังหวัด ขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้น

 

ศธ.สั่งคุมเข้มปัญหาเด็ก

 

         

           นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเชิงรุกเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตีกันว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียนได้รายงานความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ กรรมการตรวจสอบสถานศึกษา, กรรมการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง, กรรมการตรวจสอบนักเรียนที่แบ่งเป็น 4 สาย การจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา 26 แห่ง และการแต่งตั้งปลัด ศธ. เลขาธิการทั้ง 4 องค์กรหลัก ข้าราชการระดับสูง ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รวมถึงการตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนอีก 1,500 คน เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสายด่วน 1579 การบริหารคลื่นความถี่ของ ศธ.

         

           นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันยังได้มอบให้คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงการปิดภาคเรียนนี้ และให้ส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่งแผนในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่มาบูรณาการให้เกิดผลอย่างชัดเจน รวมถึงการเตรียมการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและมอบเครื่องหมายเป็นพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รวมถึงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) และโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางในการเป็นคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัด

         

           ให้แต่ละจังหวัดดูกรณีศึกษาของ สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 มาเป็นต้นแบบ โดยทุกจังหวัดจะต้องมีคณะกรรมการส่งเสริม ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และขอให้ขับเคลื่อนตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังให้มีการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ใน กทม. เพิ่มอีก 4 จุด คือ ดอนเมือง มีนบุรี สมุทรปราการ และบางแค อีกทั้งได้ให้สำนักปลัด ศธ. ปรับปรุงงบประมาณในการนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงปัญหานักเรียนที่ออกมาเที่ยวเตร่ในเวลาเรียน พฤติกรรมเชิงชู้สาว และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้น เช่น หากพบเด็กออกมาเที่ยวในช่วงเวลาเรียนก็จะต้องเชิญผู้ปกครองมารับทราบ ซึ่งจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10 ล้านบาทรมว.ศธ.กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

 

 

 

 

Update : 14-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code