ศธ.ถวายพระราชสมัญญา“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง”

ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ศธ.จัดทำแสตมป์ พร้อมถวายพระราชสมัญญา“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง”


ศธ.จัดทำแสตมป์ พร้อมถวายพระราชสมัญญา“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”


นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 16 มกราคม 2555 ตรงกับวันครู  และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2554  สภาการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และในวาระวันครู ในวันที่ 16 มกราคมนี้ ทางกระทรวงศึกษาฯจึงได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ในวโรกาสมหามงคลครั้งนี้


โดยแสตมป์ดังกล่าวจะจัดพิมพ์ขึ้นเพียง 1 ล้านดวงเท่านั้น สำหรับภาพที่นำมาเป็นดวงตราไปรษณียากรนั่น เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำรัสอธิบายการทรงงานเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต  ซึ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม อีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาฯ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มายกย่อง


“กระทรวงศึกษาฯ ก็ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการซื้อเก็บสะสมแสตมป์ดวงนี้ไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งตราไปรษณียากรนี้ได้จัดพิมพ์ไว้เป็นชุดๆ ละ 4 ดวง จำหน่ายในราคาชุดละ 29 บาท  และ ชุด 10 ดวง ราคาชุดละ 59 บาท มีเพียง 3 หมื่นชุดเท่านั้น ทั้งนี้ ทางสภาการศึกษา ได้จัดทำเอกสารแผ่นพับ เพื่ออธิบาย “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ประกอบให้ด้วย ส่วนผู้ที่ต้องการเฉพาะแสตมป์ก็สามารถซื้อได้ในราคาดวงละ 3 บาท โดยแสตมป์ดังกล่าวนี้ จะเริ่มจำหน่วย ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.นี้ในงานวันครูที่บริเวณหอประชุมคุรุสภา และมีจำหน่ายที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โทร. 02-2432777  นอกจากนี้ ทาง 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการก็จะนำแสตมป์ดังกล่าวนี้ไปเผยแพร่ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยทั่วกันต่อไปด้วย“ นายอเนก กล่าว


นายอเนก กล่าวต่อว่า สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม  สภาการศึกษา จึงได้ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมป่าไม้ และสำนักพระราชวัง เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยไม้ยางนา ที่ขณะนี้มีจำนวนลดลงและต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น ในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ นายกรัฐมนตรีจะแจกกล้ายางนา ที่สำนักพระราชวังนำมามอบให้เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็ก ที่ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรี จะนำกล้ายางนาไปปลูกในวันเปิดงานพืชสวนโลก ที่ จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.นี้ด้วย เพื่อเป็นการให้ความสำคัญและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยหันมาปลูกกันมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code