ศธ.จัดงานวันครู “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู”

ศธ.งานวันครู ครั้งที่ 57 ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” เนื่องในโอกาสครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 55 พร้อมประกาศรายชื่อ 9 ครูดีเด่นคุรุสภา และ 4 ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ขณะที่ มสด.จัดทำบัตรสะสมตราไปรษณียากร จำนวน 999 ชุดออกจำหน่ายเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเตรียมบัตรฯ หมายเลขที่ 84, 80 ทูลเกล้าฯ ถวายด้วย ขณะที่เงินรายได้จะนำไปตั้งกองทุนวันครู 2556

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ประจำปี 2556 ครั้งที่ 57 พร้อมประกาศรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของคุรุสภา และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ว่า ศธ.จัดงานวันครูต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 57 หลังจากจัดงานวันครูครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2500 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครูและเป็นการส่งเสริมเชิดชูวิชาชีพครู ที่สำคัญการจัดงานวันครูในปี 2556 นี้ ศธ.จะร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาในวันที่ 12 ส.ค. 2555 ดังนั้น งานวันครูปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” และคำขวัญวันครู ประจำปี 2556 นี้คือ “80 พรรษาพระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด ศธ. กล่าวว่า งานวันครูครั้งที่ 57 นี้ จะจัดระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค. 2556 ส่วนกลางจะจัดงานที่หอประชุมคุรุสภา ศธ. โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู เวลา 09.00 น.วันที่ 16 ม.ค. และนายกฯ จะร่วมในพิธีคารวะครู ซึ่งปีนี้มีครูของนายกฯ มาร่วมพิธี 3 คน ได้แก่ น.ส.อรศรี มนตรี ครูผู้สอนและครูประจำชั้นอนุบาลที่ 3, นางกาญจนา นันทขว้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และนางสุภาพ วัฒนวิกย์กรรม์ ครูประจำชั้น ม.5

ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญของงานวันครูปีนี้คือ การร่วมเทิดพระเกียรติพระราชินี โดยจะมีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษาของพระองค์ ซึ่งในวันที่ 15 ม.ค. 2556 รมว.ศึกษาธิการจะเป็นประธานในการพระพรพานพุ่ม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และ “พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” และวันที่ 16 ม.ค. 2556 จะมีการถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระราชินีในงานวันครูที่หอประชุมคุรุสภา และที่โรงพยาบาลศิริราชด้วย และในวันที่ 16 ม.ค. 2556 ในส่วนภูมิภาคก็จะจัดกิจกรรมงานวันครูเช่นเดียวกัน

นางพนิตา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ม.ค.จะมีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นด้านการศึกษาต่างๆ เช่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุคุณธรรม รางวัลผู้ชนะเลิศคำขวัญวันครู รวมถึงรางวัลสำคัญคือ ครูดีเด่นของคุรุสภา ซึ่งมี 9 คน ได้แก่ นางกัลยา แตงขำ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี, นายจิรายุ จันทร์เพ็ง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน, นายดนัย ยิ้มอินทร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม, นายทศพล ภูวมาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี, นายยินดี วรรณมณี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา, น.ส.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กทม., นายสมยศ รัตนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น, นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 1 และนายสมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1

ด้านนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในโอกาสวันครูปี 2556 สพฐ.ได้คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษารับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศยอดครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู จำนวน 4 คน จาก 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองใหญ่ จ.ตราด ภาคเหนือ นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ละเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีระยุทธ เพชรประไพ ครูโรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และภาคใต้ นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี จ.ปัตตานี ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดโครงการตามรอยฯ ขึ้นครั้งแรกในปี 2550 เพื่อยกย่องครูที่มีจิตวิญญาณทำงานเสียสละปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยเฉพาะครูที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย และเป็นการรำลึกถึง น.ส.จูหลิง ปงกันมูล ด้วย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว ครูจะได้รับรางวัลเงินสด 300,000 บาท เข็มเสมาทองคำ พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็น “ความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2555” โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 8,452 คน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ถึง 7 มกราคม 2556 ซึ่งเน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็น เช่น อุดมการณ์ จิตสำนึกความรักในวิชาชีพครู, ความซื่อสัตย์สุจริตหรือการเอาใจใส่ดูแลให้ความรักต่อนักเรียน ฯลฯ พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาพรวมของครูไทยอยู่ที่ 7.86 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน โดยดัชนีที่มีค่าความเชื่อมั่นมากที่สุด 3 ประเด็น คือ 1. บุคลิกภาพการแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ 2. ความรู้ความสามารถในการสอน และ 3. สุขภาพและความแข็งแรง ขณะที่ดัชนีที่มีค่าความเชื่อมั่นน้อยที่สุด 3 ประเด็น คือ 1. การไม่เป็นหนี้เป็นสิน 2. การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ และ 3. มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน

 ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า จุดด้อยของครูไทยคือ วิธีการและเทคนิคในการสอนยังไม่สามารถดึงดูดให้เด็กสนใจเรียน, การควบคุมอารมณ์ การวางตัว หรือพูดคุยกับเด็กที่ไม่เหมาะสม และเงินเดือนค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่มากพอ หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น นอกจากนี้ สวนดุสิตโพลยังได้สำรวจความคิดเห็นครู 2,508 คนด้วย พบว่าปัญหาหนักอกคือ อันดับ 1 ภาระงานของครูมีมากเกินไป ทำหลายหน้าที่ไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอน อันดับ 2 ขาดขวัญกำลังใจ เงินเดือนค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าต่างๆ อันดับ 3 เด็กไม่สนใจเรียน ไม่เชื่อฟังครู มีพฤติกรรมก้าวร้าว และอันดับ 4 ขาดอัตรากำลังครูไม่ครบชั้น

 “ปีนี้เป็นปีแรกที่งานวันครูจัดทำบัตรสะสมตราไปรษณียากร จำนวน 999 ชุด เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเงินรายได้จากการจำหน่ายในวันครูจะนำไปตั้งกองทุนวันครู 2556 สำหรับบัตรสะสมนี้จะมีหมายเลขตั้งแต่ 1-999 โดยหมายเลขที่ 84 จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหมายเลขที่ 80 จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หมายเลขที่ 16 มอบให้นายกรัฐมนตรี หมายเลข 999 มอบให้ รมว.ศึกษาธิการ และหมายเลขที่ 100 มอบให้ปลัด ศธ.ในฐานะประธานการจัดงาน” รศ.ดร.สุขุมกล่าว

ด้าน นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เป็นความภาคถูมิใจที่ยังมีรางวัลนี้ ตนมีสิทธิ์เลือกว่าจะไปบรรจุที่โรงเรียนใดก็ได้ในจังหวัดในภาคใต้เพราะสอบขึ้นบัญชีผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นอันดับที่ 2 แต่ตนคิดว่าเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีข้อจำกัดทางการศึกษามาก จึงตั้งใจที่จะมาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และไม่คิดจะโยกย้ายไปไหนมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว เหตุผลที่ตนไม่คิดจะย้ายออกเพราะนักเรียนนักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ถ้าครูทุกคนคิดจะย้ายออกหมดก็จะไม่มีครูที่มีอุดมการณ์อยู่ใน 3 จังหวัดเลย ตนจึงคิดที่จะอยู่เพื่อที่จะใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาและดึงสันติสุขมาสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ส่วนเงินรางวัล 300,000 บาทที่ได้จะนำไปสมทบกองทุนของวิทยาลัยซึ่งตนตั้งขึ้นจากเงินส่วนตัว 20,000 บาท ภายหลังระดมทุนจากหลายภาคส่วนมาได้อีก 400,000 บาท กองทุนดังกล่าวจะนำดอกผลมาช่วยเหลือนักศึกษา เพราะคนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้มีปัญหาความยากจน และทำให้เด็กมีความยากลำบากเนื่องมาจากความยากจน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

 

Shares:
QR Code :
QR Code