วิ่งเทรลดงมะไฟ 2017 ลดละเลิกเหล้า -บุหรี่

 


ที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์โรงเรียนสุขภาวะชุมชน


วิ่งเทรลดงมะไฟ 2017 ลดละเลิกเหล้า -บุหรี่ thaihealth


วิ่งเทรลดงมะไฟ 2017 ลดละเลิกเหล้า-บุหรี่


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 04.00 น. อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เครือข่าย ศปง.ยาสูบ ร่วมกับกลุ่มนักวิ่ง TDR 2017 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอะลาบิก้าดงมะไฟ จัดกิจกรรมวิ่งเทรลดงมะไฟ 2017 การกุศล และรณรงค์ลดละเลิกยาสูบ เหล้า ณ บริเวณเทือกเขาดงมะไฟ มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 7 ประเทศ รวม 900 คนเศษ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะประกอบไปด้วย ระยะ 32 กม. ระยะ 21 กม.และระยะ 10 กม.


สำหรับรายได้สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ กองทุนประปาภูเขาและถวายวัดป่าภูผาสูง ตำบลมะเกลือใหม่


 

Shares:
QR Code :
QR Code