วิ่งพักตับ 90K 90 days ตับ จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า

featured

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ลานกิจกรรม MBK Avenue Zone C ศูนย์การค้า เอ็ม บี เคเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการแถลงข่าวเปิดกิจกรรมแถลงข่าว วิ่งพักตับ ปอดขยับตับพักผ่อน Season 2 ปี 2562 ใช้ชื่อกิจกรรมวิ่งพักตับแบบ Virtual Run นี้ว่า “วิ่งพักตับ 90K. 90 days ตับ..จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” ว่า สคล. สสส. กระตุ้นการปลุกกระแสการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หันมาตั้งใจดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์และอบายมุข ร่วมส่งเสริมค่านิยมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในห้วงเวลา 3 เดือน ซึ่งที่ผ่านมาใช้ทุนทางศาสนามาช่วยให้คนหันมาลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้ผลโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายวัยกลางคนและคนสูงวัย ขณะที่ 2-3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นจะงดเหล้าผ่านวาทกรรม “พักตับ” จนฮิตเป็นกระแส พักตับนอกจากจะหมายถึงการงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาแล้วยังสื่อเรื่องการหันมาดูแลตับ เพราะตับเป็นอวัยวะสำคัญที่มีหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย แต่เซลล์ตับจะถูกทำลายเมื่อดื่มเหล้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2xuJkbh

Shares:
QR Code :
QR Code