วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ทานตะวัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่มา : เพจสุขภาวะชุมชน จากหนังสือ "เมื่อเรารวมกันให้เป็นหนึ่ง"


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ทานตะวัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร thaihealth


ที่ ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ครอบครัวของ 'สมจิตร รวมทรัพย์' ได้ทบทวนดูว่าอะไรเป็นจุดเด่น หรือมีทรัพยากรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ความที่มีความรู้เรื่องเครื่องนอน จึงได้หยิบต้นกกมาแปรรูปเป็นเสื่อ โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกัน 7 คน แล้วไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน


เมื่อเป็นวิสาหกิจก็เริ่มมีการลงหุ้น ใน 1 ปีมีการปันผลหุ้น 1 ครั้ง จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งให้เป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชน เป็นกองทุนกลางให้กู้ยืม สมาชิกที่เข้ามาทำงานจะได้ค่าตอบแทนตามชิ้นงานที่ทำ และสมจิตรซึ่งเป็นประธานกลุ่มจะหักเงินเข้ากองกลาง 20 บาท ต่อชิ้นงาน 100 บาท เพื่อเป็นทุนต่อไป


วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ทานตะวัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร thaihealth


สมาชิกจะแบ่งงานกันไปตามความถนัดของตัวเอง บางคนไม่ถนัดหัตถกรรม ก็ปลูกต้นกก ต้นฝ้าย เพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป ทั้งยังส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มให้ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อบริโภคในครัวเรือนและเป็นการลดรายจ่าย


เมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่ง พบว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างการทอเสื่อ ทอผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เริ่มอยู่ตัว ทั้งมีผู้ผลิตหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ทำให้สินค้าเริ่มขายได้น้อยลง


จึงเริ่มหันมาทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ผ้าขาวม้ากลายเป็นเสื้อ แปรรูปเสื่อ หมอนอิง ที่นอน เบาะรองนั่ง กล่องทิชชู่ เริ่มขยับตัวดีขึ้น เว้นช่วงมาอีกสักพักก็เริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนอีกครั้ง จัดชุดเสื่อผืนหมอนใบ ทำเสื่อพับที่มีสีสันตัดกัน สมุดไดอารี่เสื่อกก ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็สามารถกำหนดราคาเองได้ ได้ดีกรีระดับโอท็อป 2 ดาว และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ด้วย


วันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ทานตะวันได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถพักค้างแรมได้ ด้วยเปิดบริการโฮมสเตย์ เน้นความเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code