วิธีสอนลูก ให้คำขวัญวันเด็ก ไม่ได้แค่ความฝัน

 

เมื่อกล่าวถึงวันเด็กแล้ว สิ่งที่อยู่คู่กับวันเด็กเป็นประจำทุกปีก็คือ คำขวัญวันเด็ก ซึ่งเด็กๆ ทุกคนล้วนท่องจำได้ขึ้นใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเยาวชนของชาติน้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายและปฏิบัติตามคำขวัญได้อย่างแท้จริง

พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำแนะนำฝากถึงพ่อแม่ ในการสร้างคำขวัญวันเด็กให้เป็นคาถาประจำใจลูกตลอดไปว่า วันเด็กเป็นวันที่เด็ก ๆ มีความสุขที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีคำขวัญวันเด็กให้เด็กๆ ได้ท่องจำ เพื่อนำไปปฏิบัติตาม แต่น่าเสียดายว่าที่ผ่านมา คำขวัญวันเด็กจะศักดิ์สิทธิ์อยู่เพียงข้ามวันเท่านั้น พอเข้าวันใหม่ เด็กๆ รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็แทบจะไม่พูดถึงคำขวัญวันเด็กอีกเลย ทั้งๆ ที่คำขวัญวันเด็กทุกปี ล้วนมีข้อคิดดีๆ แฝงอยู่ ติดอยู่ตรงที่ว่า คำขวัญวันเด็กนั้น บอกสิ่งที่เด็กๆ ควรเป็น ควรทำ แต่ไม่ได้บอกวิธีการหรือไม่ได้สอนว่าจะเป็นสิ่งที่ควรเป็น หรือทำสิ่งที่ควรทำนั้นอย่างไร

“ตรงนี้หมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องขยายความให้เด็กๆ เข้าใจ เช่น การรักษาวินัย พ่อแม่ก็ต้องสอนลูกว่าวินัยคืออะไร ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น ว่าการรักษาเวลา รับผิดชอบทำการบ้าน ทำงานบ้านที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นการรักษาวินัยอย่างหนึ่ง ใฝ่เรียนรู้ คือ การเป็นเด็กช่างสังเกต หมั่นอ่านหนังสือ ค้นคว้าในสิ่งที่สนใจ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนให้กว้างขึ้น เช่นนี้เป็นต้น ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองและคนใกล้ตัวเด็กๆ ก็ต้องทำให้เห็นเป็นแบบอย่างด้วย ไม่เพียงแต่ในวันเด็กวันเดียว แต่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ เพราะหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองนั้นเป็นหน้าที่ตลอดชีวิต หาใช่หน้าที่เพียงวันพิเศษวันใดวันหนึ่งเท่านั้น”

พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรจะถือคำขวัญวันเด็กเป็นคำขวัญประจำใจในการเลี้ยงดูเยาวชนของตนด้วย โดยอาจถือเป็นเป้าหมายว่าปีนี้จะสอนลูกเรื่องวินัย เรื่องการใฝ่เรียนรู้ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคำขวัญไปตลอดทั้งปี ทำตารางติดดาว หากเด็กๆ ทำได้ตามเป้าหมายก็ให้รางวัล แล้วก็ประเมินปีต่อปีว่าทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ ทำได้ตามเป้าหมายมากเพียงใด เมื่อถึงวันเด็กปีหน้า ก็เริ่มต้นใหม่ เลือกสิ่งที่คุณยังไม่เคยสอนลูก อาจจะเป็นเรื่องคุณธรรม การออม หรือความสามัคคี หากทำได้เช่นนี้ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าเราจะมีอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ

หากไม่รู้จะเริ่มวันไหนก็ขอให้เริ่มในวันเด็กปีนี้ เพราะบรรยากาศของวันเด็กนั้น มีแนวโน้มว่าเด็กๆ จะเปิดรับสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองสอนอย่างเต็มที่ เป็นวันที่เด็กๆ พร้อมที่จะสนุกและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่จัดกิจกรรมต่างๆ สอดแทรก การสอนให้เยาวชนของเราเข้าใจวิธีปฎิบัติตนให้เป็นดั่งคำขวัญวันเด็กอย่างแท้จริง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป” พญ.รัชดา กล่าวสรุป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code