วิธีปกป้องดวงตา ช่วงสงกรานต์

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


วิธีปกป้องดวงตา ช่วงสงกรานต์ thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคตาติดเชื้อเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและเฝ้าสังเกต เพราะเชื้อโรคที่มากับน้ำมีทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และอะมีบา ล้วนมีอันตรายต่อดวงตาและการมองเห็น โดยเชื้อโรคจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ


คอยสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติของดวงตา เช่น


 • ตาแดงหรืออาการระคายเคืองต่อดวงตา
 • อาการปวดรอบๆ ดวงตา
 • แพ้แสงหรือแสบตาผิดปกติ
 • การมองเห็นลดลงหรือมัวลง
 • น้ำตาไหลหรือมีขี้ตาผิดปกติ


ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและรับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด การรักษาโรคตาติดเชื้อตั้งแต่แรกจะทำให้ผลการรักษาดีและมีประสิทธิภาพ การรักษาที่ช้าเกินไปอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้


กรณีสงสัยตาติดเชื้อไม่ควรซื้อยาหยอดตารักษาเอง


ยาปฏิชีวนะหยอดตาไม่สามารถรักษาโรคตาติดเชื้อได้ทุกชนิดและในบางครั้งอาจเกิดผลเสีย เนื่องจากไปพบแพทย์ล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องรวมถึงผลข้างเคียงของยาหยอดตาบางชนิด


เมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตา


ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่ปราศจากเชื้อโรค เช่น น้ำยาล้างตาหรือน้ำยาล้างคอนแท็กเลนส์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรล้างตาด้วยน้ำประปาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาของคุณภาพน้ำประปา


ประชาชนทุกคนสามารถเกิดโรคตาติดเชื้อได้


พบมากขึ้นในกลุ่มประชาชนที่สวมคอนแท็กเลนส์ หลังการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ เช่น เลสิก (post-LASIK) และหลังการผ่าตัดในลูกตา เช่น ผ่าตัดต้อกระจก ต้อหินจอประสาทตา ซึ่งควรเฝ้าระวังอาการที่ผิดปกติเป็นพิเศษ


สำหรับผู้ที่ใช้คอนแท็กเลนส์ ควรมีข้อควรระวังเพิ่มเติมดังนี้


 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือกรณีที่เลี่ยงไม่ได้ควรหยุดการสวมใส่คอนแท็กเลนส์ก่อนที่จะมีโอกาสสัมผัสน้ำ หรือสวมแว่นป้องกันน้ำกระเด็นเข้าตา
 • ไม่ควรใช้น้ำประปาในการล้างหรือจัดเก็บคอนแท็กเลนส์
 • ล้างมือให้สะอาดและแห้งก่อนการสัมผัสดวงตาและก่อนการสัมผัสคอนแท็กเลนส์ และควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
 • ควรใช้น้ำยาในการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคในคอนแท็กเลนส์รวมถึงยาหยอดตาต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
 • ควรเปลี่ยนน้ำยาแช่คอนแท็กเลนส์ตามมาตรฐานทุกครั้งและควรมีการถูหรือทำความสะอาดคอนแท็กเลนส์ก่อนจัดเก็บทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นน้ำยาชนิดที่ระบุว่าไม่ต้องถูก็ตาม เพื่อ ลดเชื้อโรคที่เกาะติดในคอนแท็กเลนส์ได้ดีขึ้น
 • กล่องหรือภาชนะจัดเก็บคอนแท็กเลนส์ควรมีมาตรฐานและเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนและควรทำความสะอาดหลังการใช้คอนแท็กเลนส์โดยการถูอย่างน้อย 5 วินาทีและล้างด้วยน้ำยาที่ได้มาตรฐานรวมทั้งทำความสะอาดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดและคว่ำตากให้แห้ง
 • ไม่ควรใส่คอนแท็กเลนส์ค้างคืนแม้ว่าเป็นคอนแท็กเลนส์ชนิดที่สามารถใส่ค้างคืนได้ก็ตาม
 • ไม่ควรอมคอนแท็กเลนส์ไว้ในช่องปากหรือถูด้วยน้ำลายเพราะมีโอกาสติดเชื้อจากแบคทีเรียในช่องปาก
 • ควรสวมใส่คอนแท็กเลนส์ที่ได้มาตรฐานโดยคำแนะนำจากจักษุแพทย์และมีการนัดดูแลต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ