วิธีดูแลลูก ในโลกยุคไซเบอร์

ที่มา : หนังสือเรื่องอินโฟกราฟฟิก สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น งานประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์


วิธีดูแลลูก ในโลกยุคไซเบอร์ thaihealth


แฟ้มภาพ


ทุกวันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น เมื่อเลือกที่จะให้โทรศัพท์กับลูก ก็ต้องสอนให้ก้าวนำเทคโนโลยี และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม


1. สร้างวินัยและความรับผิดชอบ ตั้งแต่เล็ก ๆ


2. แบ่งเวลาเล่น คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน


3. ใช้มาตรการทางการเงิน จำกัดจำนวนในการใช้


4. ฟังและพูดดีต่อกัน จะไม่เกิดการทะเลาะกัน


5. จับถูก ชื่นชม และให้กำลังใจลูก ๆ


6. กำหนดกติการ่วมกัน และบังคับใช้แบบอ่อนโยน


7. สร้างรอยยิ้มเล็ก ๆ ในครอบครัว


8. เข้าใจลูกว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร


9. ต้องมีเวลาคุณภาพ ให้กับลูก

Shares:
QR Code :
QR Code