วิธีการอ่านหนังสือสำหรับเด็กแรกเกิด-6 เดือน

ที่มา : แผ่นพับมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย มูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน

                     รู้ไหมว่าเด็กในวัยแรกเกิด – 6 เดือน หากได้ยินเสียงจากการอ่านหนังสือนิทานของแม่ จะช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกได้ 

  1. พูดคุยในระยะใกล้ ๆ ระยะเดียวกับเวลาแม่ให้นมลูก เพราะเป็นระยะที่เด็กวัยนี้เห็นชัดเจน
  2. หยุดรอเพื่อให้เด็กทำเสียงโต้ตอบบ้าง เสียงที่ควรหัดเล่นในระยะแรก ควรเริ่มจากสระเสียงยาว ได้แก่ อา อู อี
  3. อ่านหนังสือนิทานให้เด็กทารกฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 เล่ม อาจเป็นเล่มที่เคยอ่านให้ฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์
  4. เลือกหนังสือภาพที่มองเห็นชัดเจน มีตัวหนังสือไม่มาก วางห่างจากสายตาเด็กประมาณ 12 นิ้ว
  5. อ่านออกเสียงชัดเจน เลือกเรื่องเนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่แม่หรือพ่ออยากอ่าน และอ่านอย่างมีความสุข
Shares:
QR Code :
QR Code