วิทยุชุมชนร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

วิทยุชุมชนร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


สคอ.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย


เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงสมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมและเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยมีนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดสัมมนาฯ 


ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ประจำปี 2558 ให้แก่สถานีวิทยุที่ร่วมเผยแพร่รายการ ”คลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย” ผลิตรายการโดย สคอ.และสมาคมสื่อช่อสะอาด และรายการภารกิจพิชิตโกง จาก โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผู้มอบประกาศได้แก่ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และ นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และนายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด


ทั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เรื่อง “ สื่อวิทยุกระจายเสียง จะช่วยผลักดันและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไร” โดย ผอ. สคอ. และการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภาคภาคีเครือข่ายอีกด้วย ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code