วิตามินดี คืออะไรใครรู้บอกที

ที่มา : หนังสือบ้านๆ ง่ายๆ ได้ (วิตามิน) ดี จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


วิตามินดี คืออะไรใครรู้บอกที thaihealth


แฟ้มภาพ


                จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า วิตามินดีเป็นวิตามินที่เกิดมาควบคู่กับสิ่งมีชีวิตโดยถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในทะเล โดยแพลงก์ตอนพืช (phytoplankton) และแพลงก์ตอนสัตว์ (zooplankton) จากการรับแสงอาทิตย์


                ทั้งนี้ สัตว์และพืชส่วนใหญ่สามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ บทบาทสำคัญของวิตามินดี คือ รักษาระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือดของสัตว์ที่มีกระดูดสันหลังให้อยู่ในระดับปกติ โดยวิตามินดีจะไปกระตุ้นให้มีการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นในลำไส้เล็ก และส่งแคลเซียมเหล่านั้นไปยังกระดูก ส่วนหน้าที่ของวิตามินดีในพืชและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั้นยังไม่ทราบชัด


แสงแดดและร่างกายสร้างวิตามินดีได้อย่างไร


                กล่าวคือ ที่ผิวหนังของคนเรานั้นมีสารตั้งต้นของวิตามินดีเก็บสะสมอยู่ในชั้นหนังกำพร้าและเมื่อผิวหนังได้รับแสงแดดจะเกิดปฏิกริยาระหว่างแสงแดดและสารตั้งต้นนั้นจะกลายเป็นวิตามินดี


                วิตามินดีที่เกิดขึ้นจะออกจากผิวหนังไปยังเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง (dermal capillary bed) โดยทำปฏิกิริยากับโปรตีนจับวิตามินดี (vitamin D-binding protein) เข้าสู่เส้นเลือด และจพไปสู่อวัยวะอื่นๆ ต่อไป เช่น ตับ ไต ลำไส้ กระดูก เพื่อดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรง


                ทั้งนี้การส้รางวิตามินดีที่ผิวหนังต่อวัน ของแต่ละตนไม่ได้เท่ากัน ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งเส้นรุ่งที่อาศัยอยู่ (latitude) การได้รับแสงรังสีเหนือม่วง (เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ให้นึกถึงแสงแดด) เสื้อผ้าที่ใส่ ฤดูการต่างๆ และสีผิวของแต่ละคน เป็นต้น


                วิตามินดี ละลายได้ในน้ำมัน ส่วนคุณประโยชน์ก็มีสารพัดสารพัน หากจะย้ำชัดๆ อีกครั้งว่าประโยชน์ของวิตามินดี คือ


– ช่วยให้กระดูกแข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน


– ป้องกันมะเร็งลำไส้ มะเร็งติ่มลูกหมาก และมะเร็งเต้านม


– ืป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code