วัยโจ๋กาฬสินธุ์รวมพลัง ขอจว.เปลี่ยนพท.เสี่ยงเป็นพท.ดี

กำจัดพื้นที่อันตรายเพื่อพัฒนาชุมชน

วัยโจ๋กาฬสินธุ์รวมพลัง ขอจว.เปลี่ยนพท.เสี่ยงเป็นพท.ดี       

          เยาวชนกาฬสินธุ์ กว่า 500 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกร้องขอพลิกพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ดี หลังร่วมกันสำรวจตามโครงการแผนที่สุขภาพ โดยมี สสส. ให้การสนับสนุน พบพื้นที่เสี่ยงหลายกรณี

 

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 กลุ่มเยาวชนจำนวน 500 คน จาก 15 โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมในพิธีส่งมอบผลการสำรวจพื้นที่ดีพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้เริ่มเดินขบวนพาเหรดกว่า 3 กิโลเมตรรอบสำนักงานเทศบาลจังหวัด เพื่อนำเสนอให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์รับทราบข้อค้นพบของเด็กๆ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขานรับแนวคิด ประกาศให้จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมพลิกแผ่นดินรอบโรงเรียน ปลอดเสี่ยงให้เยาวชนมีสุขภาวะดี

 

          นางสาวอาติยา เลพล นักเรียนโรงเรียนบวขาว กล่าวว่า กิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนดำเนินงานช่วยให้ตนและเพื่อนได้ค้นพบจากการสำรวจพื้นที่รอบโรงเรียนมีพื้นที่ดีอันประกอบด้วย วัด โรงเรียนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และสวนครัว ส่วนที่พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ถนนที่ไม่ปลอดภัย ร้านเกม สถานบันเทิงรอบโรงเรียน พื้นที่รกร้างทั้งที่เป็นบ้านร้าง ป่ารก กองขยะ จึงมีความต้องการที่จะให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีนโยบายปรับปรุงพื้นที่ดับกล่าวให้ดีขึ้น

 

          นายประยูร อองกุลนะ กรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้สนับสนุนให้เยาวชนทั่วประเทศกว่า 200 โรงเรียนดำเนินกิจกรรมในโครงการแผนที่สุขภาพพื้นที่ดีพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน อันมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการอยู่ร่วมกัน รู้จักแยกแยะสิ่งที่ดี-เสี่ยงในสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเด็กๆ เอง โครงการนี้ได้เปิดช่องให้เด็กได้ทำงานอย่างมีอิสระ จนเกิดผลงานที่หลากหลาย และมีเสน่ห์แบบเด็กๆ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม ในการแก้ไขปัญหา เป็นแนวทางให้เด็กที่ไม่ได้ร่วมโครงการเห็นประโยชน์จนเกิดความสนใจที่จะร่วมมือทำกิจกรรมด้วยเป็นอย่างดี

 

          นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมในความสามารถของเด็กนักเรียนที่มุ่งแก้ปัญหาระดับชุมชน สำหรับแผนที่สุขภาพที่เด็กนักเรียนได้ส่งมอบให้นี้ ผมจะนำไปเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ให้น่าอยู่ต่อไป และขอยืนยันว่า ต่อไปหากมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์แบบนี้อีก อย่าได้รีรอขอให้ส่งถึงผมได้โดยตรงเลย ผมยินดีจะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : โครงการประชาสัมพันธ์สำนักเปิดรับทั่วไป สสส.

 

 

update: 18-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

 

           

Shares:
QR Code :
QR Code