วัยรุ่นไทยเมินถุงยาง เชื่อครั้งเดียวไม่ท้อง

 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เดินสายสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โดยในวันที่ 22 ส.ค. ได้เดินสายไปที่ รร.มัธยมวัดดุสิตาราม กทม. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สธ. เปิดเผยว่า การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้องให้แก่วัยรุ่น เริ่มนำร่องในโรงเรียนที่อยู่ใน กทม.และปริมณฑลก่อน 12 แห่ง ได้แก่ 1.รร.ไทยบริหารธุรกิจ 2.รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 3.รร.มัธยมวัดดุสิตาราม 4.รร.มัธยมวัดสิงห์ 5.รร.เอสแบคนนทบุรี 6.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 7.รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 8.รร.สามเสนวิทยาลัย 9.รร.ศีลาจารพิพัฒน์ 10.รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 11.รร.เอสแบค สะพานใหม่ และ 12.รร.สาธิตเกษตร โดยจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10 ก.ย.2555 นี้

รมช.สธ.กล่าวต่อว่า จากสถิติในปี 2554 พบว่าวัยรุ่นหญิงของไทยอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจำนวน 131,4000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของหญิงคลอดบุตรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการคลอดบุตรในวัยรุ่นระดับโลกที่มีร้อยละ 11 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ที่พบร้อยละ 14 ทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งเกิดมาจากมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการร่วมเพศ คิดว่าการร่วมเพศครั้งเดียวแล้วจะไม่ตั้งครรภ์ การใช้ถุงยางอนามัยจะขัดขวางความรู้สึกทางเพศ โดยร้อยละ 80 เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้วัยรุ่นตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์หรือทำแท้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงอันตรายและอาจเสียชีวิตได้ และยังพบอีกว่ามีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดด้วย จึงต้องเร่งแก้ไขป้องกันร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

“ในการรณรงค์ให้วัยรุ่นไทยมีความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างเหมาะสม มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ได้จัดทำแผนดำเนินการต่อเนื่อง4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2559 โดยมีการเสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ ให้ความรู้เพศศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม รวมทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย โดยได้จัดตั้งคลินิกจิตสังคมในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลชุมชน หรือ รพช. ทั่วประเทศ รวมประมาณ 1,000 แห่ง ให้บริการวัยรุ่นทุกเรื่องรวมทั้งให้คำปรึกษาครอบ ครัวที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นด้วยบริการที่เป็นมิตร”

สำหรับกิจกรรมของโครงการนี้ประกอบด้วย เวทีเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตอบคำถามจากดารารับเชิญ บูธกิจกรรม และนิทรรศการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาโดยกรมอนามัยกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกระทรวงวัฒนธรรม การประกวดดนตรีและแต่งเพลงเป็นสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศหรือ smart teen “love : say play”.

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code