วัยรุ่นไทยเป็นคุณแม่วัยใส ต่ำกว่า 18 ปี

/data/content/19549/cms/efiknstwxy49.jpg

          วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ปีนี้มีความพิเศษเพราะตรงกับ วันวาเลนไทน์ของสากล ขณะเดียวกันก็เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับความรัก แต่ต่างกันตรงที่ค่านิยมของวัยรุ่นที่คิดว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ คือวันที่จะมีกิจกรรมทางเพศเป็นหลัก ด้วยผลตามมากระทบร้ายแรงต่ออนาคตของฝ่ายหญิง เมื่อเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม

          ไม่แต่เพียงวันวาเลนไทน์เท่านั้น วัยรุ่นไทยได้ซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกจากสื่อต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้าให้อยากเอาอย่าง แต่เอาอย่างไม่ครบเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองได้แต่บอกเด็กๆ ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ทั้งๆ ที่ควรจะเพิ่มเติมได้แล้วว่าถ้าเกิดจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆ ก็ควรจะมีมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น อย่างน้อยให้รู้จักถุงยางอนามัย

ผลจึงปรากฏว่า วัยรุ่นไทยกลายเป็นคุณแม่วัยใสคือเป็นแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในสัดส่วนสูงถึง 54 คนต่อประชากรวัยรุ่นแสนคน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้มากคือ แม่วัยใสไม่ควรจะเกิน 15 คนต่อประชากรวัยรุ่น 100,000 คน และเมื่อสำรวจวัยรุ่นในภูมิภาคอาเซียนก็พบว่า แม่วัยใสเมืองไทยเป็นรองประเทศลาวเพียงประเทศเดียว คือลาวมี 56 คนต่อประชากรวัยรุ่นแสนคน ส่วนของไทยจะสูสีกับกัมพูชา ขณะที่วัยรุ่นมาเลเซียตั้งท้องเพียง 14 ต่อแสน

          ผลกระทบมีมากมายทั้งทางด้านสังคมคือหลายโรงเรียนไม่ยอมให้เรียนต่อถ้าตั้งครรภ์,ความไม่พร้อมทำให้เด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครองแสวงหาทางยุติการตั้งครรภ์ที่ผิดกฎหมายจนเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงชีวิตหลายรายในแต่ละปี ในกรณีที่ปล่อยให้การตั้งครรภ์ ดำเนินต่อไปก็จะมีปัญหาความไม่พร้อมในการเป็นแม่ เช่น ไม่ได้ไปฝากท้อง, คลอดก่อนกำหนดหรือคลอดแล้วทารกมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยจนเป็นอันตรายต่อชีวิต

          ปัญหาที่สังคมทุกภาคส่วนควรร่วมมือร่วมใจกันหาทางแก้ไขป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมทักษะวัยรุ่นไทยที่มีคะแนนค่อนข้างต่ำ 5 อันดับ คือ 1.ความคิดสร้างสรรค์ 2.คิดวิเคราะห์ 3.แก้ปัญหา 4.ตระหนักในตนเองและ 5.การจัดการ อารมณ์

          ความสำคัญที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาหยิบยกมาเป็น วาระระดับชาติคือผู้ชายผู้ก่อเหตุไปอยู่ที่ไหนเมื่อวัยรุ่นสาวตั้งครรภ์ ประเด็นที่จะต้องนำมาพิจารณาคือสังคมต้องปลูกฝังความรับผิดชอบ ให้แก่เด็กผู้ชายตั้งแต่เด็กเพื่อไม่ให้ตีจากไปเมื่อเกิดเรื่องที่ตนก่อ, ต้องทำความเข้าใจกับภาระที่ฝ่ายหญิงต้องแบกรับ โดยการปลูกฝัง เรื่องความรับผิดชอบอาจเริ่มด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จนเป็นนิสัย พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นหลักให้ลูกเห็นถึงความรักในรูปแบบที่ ถูกต้อง หากพบเห็นตัวอย่างความรักที่ไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องเข้มแข็ง พอที่จะดึงให้ลูกกลับมาอยู่ในหนทางที่ถูก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code