วัยรุ่นลำปางเฮ ประเดิมโครงการ “รักเป็นปลอดภัย”

นับเป็นครั้งแรกที่ภาคสื่อมวลชน ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดการรณรงค์สัญจรโครงการ “young love รักเป็น ปลอดภัย” เป็นความร่วมมือที่อยากเห็นสถิติมีแม่วัยใส “ท้องไม่พร้อม” ลดลง

เริ่มจากทัศนคติที่ดี ความเข้าใจในสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น เปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยโครงการจะสัญจรไปจัดกิจกรรมตามสถานศึกษาใน 12 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก ตรังนครศรีธรรมราช ชลบุรี เพชรบุรี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ และลพบุรี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชน อายุระหว่าง 12-24 ปี ให้ได้รับความรู้และความสนุกสนานตลอด 3 ชั่วโมง (09.00 – 11.00 น.) สถานที่แรกที่จัดงาน คือ โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย จ. ลำปาง เมื่อในวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบข้อสงสัยเรื่องเพศ ความรัก และความสัมพันธ์ของวัยรุ่น มีแม่วัยใสเปิดใจเล่าชีวิตจากการมีลูกในวัยรุ่น ละครเวที เกมต่างๆ ตลอดจนเนื้อหาที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศในหลายประเด็น เช่น “เรื่องเพศ” คุยได้ในบ้าน เด็กท้องควรได้เรียนต่อ (โดยไม่ตีตรา) สนับสนุนการสอน “เพศวิถีศึกษา” ตามช่วงวัย การที่ “เพศศึกษา” ไม่ใช่แค่เรื่อง “เพศสัมพันธ์” อย่างเดียว การส่งเสริมความรู้ด้านการคุมกำเนิด วิธีใช้ถุงยางอนามัย ใช้ยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง รวมถึงการไม่ตีกรอบความรักของวัยรุ่น แต่ช่วยทำให้รู้สึกถึง “รักเป็น” ควร “ปลอดภัย” เปิดทางให้ผู้ชายมีบทบาทรับผิดชอบเมื่อมีรักด้วย ฯลฯ

ผู้สนับสนุนการโครงการ young love “รักเป็นปลอดภัย” ได้แก่ สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 องค์การแพธ โครงการเพศศึกษาอย่างเข้าใจ กองทุนโลก และกองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร (unfpa) โดยหวังว่า โครงการ young love รักเป็น ปลอดภัย กับการสัญจรเดินสายใน 12 จังหวัดนี้ จะช่วยให้ทุกคนตระหนักปัญหา เข้าใจ และพร้อมจะเดินหน้าสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ไปด้วยกัน ติดตามตารางการเดินสายสัญจรได้ที่ www.lovecarestation.com

 

 

ที่มา : สำนักอนามัยเจริญพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code