วัยรุ่นกับศักดิ์ศรีและความรุนแรง บทเรียนราคาแพง

24-วัยรุ่นกับศักดิ์ศรีและความรุนแรง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 ที่ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก จัดเสวนา “วัยรุ่นกับศักดิ์ศรีและความรุนแรง…บทเรียนราคาแพง” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย. 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=311471

Shares:
QR Code :
QR Code