วันล้างมือโลก ลดโรคทางเดินอาหาร

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพลดอัตราการเกิดโรคทางเดินอาหาร


/data/content/26034/cms/e_bdeghlnoquy3.jpg


          เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายประสาท ลิ่มตุลย์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อ่างทอง เป็นประธานในการเปิดงานการรณรงค์การล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก ที่บริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง พร้อมภาคีเครือข่ายกรมอนามัยสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอ่างทอง เนื่องในวันล้างมือโลกที่จะมาถึงในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลกของทุกๆ ปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลกเห็นความสำคัญของการล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการล้างมือที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญ


          ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากโรคอุจจาระร่วงได้ถึงร้อยละ 50 และโรคปอดบวม ได้ร้อยละ 25 และเนื่องด้วยจากสถิติการเกิดโรคอุจจาระล่วงในประเทศไทยพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านราย


          วันนี้จึงได้นำเด็กนักเรียนมาร่วมทำการจัดกิจกรรม การเต้น พร้อมกับการออกกำลังกายไปด้วย โดยการโชว์การเล่นฮูลาฮุค พร้อมแสดงขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีจำนวน 7 ขั้นตอนไปพร้อมๆ กัน ประกอบไปด้วย 1.ท่าโรตีหงาย 2.ท่าโรตีคว่ำ 3.ท่าขนมเส้น 4.ท่าซาลาเปา 5.ท่าขนมครก 6.ท่าขนมจีบ และ 7.ท่าโดนัท ซึ่งแต่ละชื่อจะมีท่าทางประกอบการล้างมือไปด้วย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความน่ารักของเด็กๆ ที่แสดงออกให้ทุกๆคนตะหนักถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี เพื่อป้องการและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างถูกต้องได้ต่อไป


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code