วันมะเร็งโลก 10 ข้อที่จะทำให้ห่างไกลมะเร็งจากบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                    วันมะเร็งโลก 10 ข้อที่จะทำให้ห่างไกลมะเร็งจากบุหรี่                  

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  3 กุมภาพันธ์  2564

วันที่ข่าวตีพิมพ์ สามารถเผยแพร่ได้ทันที

วันมะเร็งโลก 10 ข้อที่จะทำให้ห่างไกลมะเร็งจากบุหรี่

วันมะเร็งโลก 10 ข้อที่จะทำให้ห่างไกลมะเร็งจากบุหรี่

ในโอกาสวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์  ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เชิญชวนคนไทยทุกคนให้มีส่วนร่วมในการลดจำนวนคนไทยที่จะเป็นมะเร็ง  ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ตามที่ประเด็นรณรงค์วันมะเร็งโลกปีนี้ I Am and I Will : Together, all of our actions matter หรือ ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ศ.นพ. ประกิต เรียกร้องให้คนไทยทุกคน ทั้งที่สูบบุหรี่และไม่สูบ ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อลดปัญหาโรคมะเร็งในคนไทย เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งที่สำคัญที่สุดของประชากรโลกและของคนไทย  จากตัวเลขคนไทยที่สูบบุหรี่ที่ยังมีถึง 10 ล้านคนเศษ  จำนวนคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน มีประมาณ 17 ล้านคน และเกือบ 30 ล้านคนที่สัมผัสควันบุหรี่มือสองในที่สาธารณะ  โดยควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด  ทำให้อวัยวะคนสูบบุหรี่ หรือคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง  สัมผัสสารก่อมะเร็งทุกครั้งที่มีการสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง  จนเป็นมะเร็งขึ้นมากกว่า 20 ชนิดตามประกาศขององค์การอนามัยโลก  การไม่สูบบุหรี่ การหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง  และการป้องกันไม่ให้ลูกหลานสูบบุหรี่ทุกชนิด จะเป็นการลดโอกาสการเป็นมะเร็งที่สำคัญที่สุดของคนไทย

ศ.นพ.ประกิต  เชิญชวนให้คนไทยทุกคนทั้งที่สูบและไม่สูบบุหรี่  มีส่วนร่วมลดโอกาสการเกิดมะเร็งจากการสูบบุหรี่  หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง ด้วยการร่วมรณรงค์ 10 ข้อดังต่อไปนี้

 1. ฉันจะป้องกันไม่ให้ลูกหลานในบ้านติดบุหรี่  โดยเป็นแบบอย่างที่ไม่สูบบุหรี่
 2. ถ้าฉันไม่สูบบุหรี่  ฉันจะหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง
 3. ฉันจะทำให้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว บ้าน ที่ทำงาน ชุมชนปลอดควันบุหรี่
 4. ฉันจะสนับสนุนกฎหมายที่ให้พื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่
 5. ฉันจะเผยแพร่ความรู้อันตรายของการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองเมื่อมีโอกาส
 6. ฉันจะร่วมรณรงค์เพื่อให้ร้านค้าปลีกไม่ขายบุหรี่แก่เด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปี  และไม่แบ่งซองขาย
 7. ฉันจะเชิญชวน ให้กำลังใจ และสนับสนุนคนในบ้าน และคนใกล้ชิดในการเลิกสูบบุหรี่
 8. ถ้าฉันสูบบุหรี่  ฉันจะเลิกสูบให้ได้  โดยจะไม่เพียงแต่คิดที่จะเลิก แต่จะลงมือเลิก
 9. ถ้าฉันเลิกสูบด้วยตัวเองไม่ได้  ฉันจะเข้ารับการรักษาการเลิกสูบบุหรี่ หรือโทรไปที่ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่
 10. ถ้าฉันยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้  ฉันจะไม่สูบในบ้าน  ในรถส่วนตัว ไม่สูบใกล้คนอื่น ไม่สูบในที่สาธารณะ

สำหรับท่านที่ต้องการร่วมรณรงค์  หรือขอสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อขอรับสื่อได้ที่ www.smokefreezone.or.th  หรือติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2278-1828

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 • ขนาดไฟล์ : 121.60KB | ดาวน์โหลด : วันมะเร็งโลก 10 ข้อที่จะทำให้ห่างไกลมะเร็งจากบุหรี่ ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย