วันดื่มนมโลก สสส.-ศูนย์นมแม่ฯ แนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด

ที่มาและภาพประกอบจาก สสส.


วันดื่มนมโลก สสส.-ศูนย์นมแม่ฯ แนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด thaihealth


วันดื่มนมโลก สสส. – ศูนย์นมแม่ฯ แนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด สร้างภูมิคุ้มกัน ลดหวัด – ปอดบวม – ท้องเสีย ได้มากกว่า 5 เท่า ยันติดโควิด – 19  ก็ให้นมได้


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) นมมีความสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะวัยเด็ก มีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการเจริญเติบโต สสส. ในฐานะหน่วยงานที่ผลักดันรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนไทยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับเด็กวัยแรกเกิดควรได้ดื่มนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก เพราะนมแม่ คือวัคซีนหยดแรกที่จะช่วยปกป้องและเสริมภูมิคุ้มกัน และเสริมแคลเซียมให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยการบริโภคนมวัวต่อได้จนถึงวัยสูงอายุ


วันดื่มนมโลก สสส.-ศูนย์นมแม่ฯ แนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด thaihealth


“ไทยมีเด็กแรกเกิด 700,000 คนต่อปี แต่เด็กที่ได้ดูดนมแม่ในชั่วโมงแรกไม่ถึงร้อยละ 50 การให้นมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องได้ในระยะ 6 เดือนแรก จะช่วยทำให้ลูกไม่ป่วยบ่อย ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาล สารอาหารที่เพียบพร้อมและเหมาะสม ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และหลัง อายุ 6 เดือนให้ได้นมแม่คู่กับอาหารตามวัยที่เหมาะสม จะส่งผลให้ทารกมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะพัฒนาการทางสมอง ในภาพรวมมีโอกาส IQ ดีกว่าทารกที่กินนมผสม 2-11 จุด ลดโอกาสการเกิดโรค NCDs ถึงร้อยละ 7-17 มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคกลุ่มปอดบวม ทางเดินอาหารอักเสบ น้อยกว่า 5-10 เท่า ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัว นอกจากนั้นแม่ที่ให้นมลูกจะมีสุขภาพดี ไม่อ้วน ลดโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


วันดื่มนมโลก สสส.-ศูนย์นมแม่ฯ แนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด thaihealth


ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร รองประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า นมแม่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากกับทารก ใน 1 ชั่วโมงแรกส่วนใหญ่น้ำนมแม่จะยังไม่มาแต่หากลูกได้ดูดนมจากเต้าจะสำคัญมากในการช่วยกระตุ้นขบวนการสร้างน้ำนม ที่พร้อมทั้งภูมิคุ้มกันและคุณภาพด้านโภชนาการ เปรียบเป็นอาหารพร้อมยา ช่วยปกป้องการเจ็บป่วยที่พบบ่อยทั้งในวัยทารก วัยเตาะแตะ เด็กโต จนถึงวัยผู้ใหญ่ สถานการณ์โควิด-19 องค์การอนามัยโลกได้แนะนำกรณีแม่ติดเชื้อ หรือสงสัย ควรจัดให้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างแม่และครอบครัว แพทย์ เพื่อให้แม่ได้ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการ ชั่งประโยชน์นมแม่และความเสี่ยงจากการติดเชื้อในลูก ถ้าแม่เลือกอยู่ด้วยกันได้ สามารถให้ลูกได้ดูดนมแม่เพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำนมตั้งแต่ใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากละอองน้ำมูกหรือการไอจามอย่างเคร่งครัด


วันดื่มนมโลก สสส.-ศูนย์นมแม่ฯ แนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด thaihealth


“ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโควิด-19 แม่ลูกอ่อนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดรับบริจาคนมผงมาใช้เลี้ยงลูกน้อย ควรหลีกเลี่ยง เพราะเมื่อนมบริจาคหมดลง แม่ที่มีรายได้น้อยอาจไม่สามารถจัดหานมผงมาเลี้ยงลูกได้ต่อไป ถึงตอนนั้นร่างกายก็จะไม่ผลิตน้ำนมแล้ว หรือหากจำเป็นให้รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ สำหรับเด็กเล็ก อาหารที่มีประโยชน์เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแทน ทั้งนี้ แม่ลูกอ่อนที่มีปัญหาน้ำนมน้อยสามารถปรึกษาคลินิกนมแม่ใกล้บ้าน โรงพยาบาล หรือมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการให้นมลูก เทคนิควิธีเพิ่มน้ำนม ในโอกาสวันดื่มนมโลก ดีใจแทนทารกน้อยในประเทศไทยทุกคน ที่สังคมร่วมให้ความสำคัญเรื่องนมแม่” ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ กล่าว


ทั้งนี้ สามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับนมแม่เพิ่มเติมได้ที่ https://thaibf.com/

Shares:
QR Code :
QR Code