‘วันชนเผ่าพื้นเมือง’ ขอสังคมเป็นธรรม-ยั่งยืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สื่อสารสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคมชาวเหนือ


'วันชนเผ่าพื้นเมือง' ขอสังคมเป็นธรรม-ยั่งยืน thaihealth


เครือข่ายชนเผ่าทั่วประเทศจัดงาน "วันชนเผ่า พื้นเมือง" ดันข้อเสนอยอมรับชนเผ่าถูกละเลย-ปัญหาสถานะ-บริการสุขภาพ-การศึกษา วอนภาครัฐแก้ไข


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย สภาชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับภาคีองค์กรเครือข่ายที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดโครงการจัดงานรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ภายใต้งาน "วิถีชนเผ่าพื้นเมือง ยุค 4.0 สู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน" โดยมีกิจกรรมและเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อให้รัฐและสาธารณชนเข้าใจสถานการณ์ปัญหา รวมทั้งอัตลักษณ์ชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนยอมรับคุณค่าวิถีวัฒนธรรมและเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย


นายศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่สร้างโอกาสและจังหวะให้ชนเผ่าพื้นเมืองมีพื้นที่สาธารณะในการนำเสนอประเด็นสร้างเสริมสุขภาวะต่างๆ และการยอมรับมากกว่าเดิม เป้าหมายการจัดงานจึงอยากให้รัฐเข้าใจประเด็นที่เรานำเสนอไม่ว่าบทเรียนดีๆ หรือปฏิบัติการดีๆ แล้วนำไปสู่การขยายผลให้เกิดการยอมรับตัวตน และเพิ่มพื้นที่ทางสังคมของพี่น้องชนเผ่าต่างๆ ซึ่งยอมรับว่าหลายคน หลายพื้นที่ ยังติดพันปัญหาเรื่องสถานะบุคคล การบริการด้านสุขภาพของรัฐ หรือเรื่องการศึกษา ที่ถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง


'วันชนเผ่าพื้นเมือง' ขอสังคมเป็นธรรม-ยั่งยืน thaihealth


ขณะเดียวกันในส่วนของชุดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนบนพื้นที่สูงบนฐานวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และทางสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) เข้าไปหนุนเสริมชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ดำเนินการนั้น ขณะนี้ขึ้นสู่ปีที่ 2 ความท้าทายอยู่ที่การขยายผลจากชุดประสบการณ์ที่มีอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนใกล้เคียงได้เรียนรู้งานด้านสุขภาวะแล้วนำไปใช้ในชุมชนของตนเองได้


"ปีที่ 2 มีการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายจาก 30 ชุมชนใน 30 โครงการ เป็น 45 ชุมชน 45 โครงการ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เดิมต่อเนื่อง เพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนพื้นที่ใหม่ก็เข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการปัญหาในชุมชนของตนเอง" นายศักดิ์ดา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code