วอนสงกรานต์นี้เข้มจับคนไม่สวม ‘หมวกกันน็อค’

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


วอนสงกรานต์นี้เข้มจับคนไม่สวม 'หมวกกันน็อค' thaihealth


ประเทศไทยมีอำเภอเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 283 อำเภอ ในช่วงเทศกาลต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ม หากคนไทยขี่จักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อคทุกคน อัตราตายบนท้องถนนจะลดลงปีละ 5,000 คน


นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) สนับสนุนโดย สสส. กล่าวในงาน “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ” ว่า จากรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนปี 61 ขององค์การอนามัยโลกพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 74.4 สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และจากข้อมูลพบว่าในประเทศไทยมีอำเภอเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 283 อำเภอ ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสำคัญต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทั้งประเทศคือมาตรการที่จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเห็นผลชัดเจนมากที่สุด หากคนไทยขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อคทุกคนการเสียชีวิตบนท้องถนนจะลดลงถึงปีละ 5,000 คน จากจำนวนเฉลี่ย 20,000 กว่าคนทุกปี


ด้าน นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) กล่าวว่า ทางรอดที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งประเทศได้ทุกจังหวัดต้องมีเป้าหมายลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ โดยอาศัยการกำหนดนโยบายจากส่วนกลางประกอบกับการบังคับกฎหมายอย่างเข้มข้น เช่น การบังคับสวมหมวกนิรภัย การควบคุมความเร็ว การออกแบบเลนรถจักรยานยนต์ให้ครอบคลุม การบังคับให้ทำใบอนุญาตขับขี่การบังคับตรวจสภาพรถ


น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถิติ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 61 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากถึงร้อยละ 67.4 ในจำนวนนี้ร้อยละ 86 ไม่สวมหมวกนิรภัย อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการเมาแล้วขับแล้วคือสภาพถนนเปียกที่ส่งผลให้รถมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งมีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์จำนวนไม่น้อยพยายามหักหลบน้ำจนรถล้ม แต่การสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับศีรษะได้

Shares:
QR Code :
QR Code