วอนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานเด็ก

กระทรวงแรงงาน วอนทุกภาคส่วนแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานเด็ก ลดการถูกจัดอันดับเป็นประเทศต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เรื่องการใช้แรงงานเด็ก

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวปาฐกถาในโอกาสวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี 2556 ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดขึ้น ที่ รร.เซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ว่า การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กกระทรวงแรงงานหน่วยงานเดียวคงทำไม่สำเร็จ การดูแลเด็กต้องใช้ทั้งความรัก การดูแลอย่างโอบอ้อมอารีและเอาใจใส่ ร่วมกับทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี เติบโตเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย หวังว่าการที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกับเครือข่ายและองค์กรเอกชนต่างๆ รณรงค์ ป้องกันการใช้แรงงานเด็ก จะทำให้ไทยหลุดพ้นจากการกล่าวหาจากสหรัฐอเมริกา ว่า เป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เรื่องการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ

“อยากเรียกร้องให้หน่วยงาน หรือประชาชนที่พบเห็นและรับทราบข้อมูลการใช้แรงงานเด็ก แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะสำนักคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1546 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็กที่ถูกเอาเปรียบและขจัดการใช้แรงงานเด็กให้หมดไป พร้อมฝากให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ ไม่เว้นแม้แต่สื่อลามก ที่เด็กบริสุทธิ์อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์” นายอนุสรณ์กล่าว

ด้านนางสาว สิมริน สิงฮ์ (ms.simrin singh) ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานเด็ก ไอแอลโอ กล่าวว่า การแก้ปัญหาต้องทำ 3 แนวทาง คือ คุ้มครอง ป้องกันและสนับสนุน ซึ่งจากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ilo พบว่า ทั่วโลกมีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี กว่า 15.5 ล้านคน ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 72 เป็นแรงงานหญิง และกว่าร้อยละ 40 เป็นการจ้างงานในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีความเสี่ยงที่เด็กถูกเอารัดเอาเปรียบ และอาจเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงกับการจ้างงาน ทั้งนี้ ความยากจนเป็นตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้เด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา และในระยะยาวเสี่ยงที่จะมีผลกระทบด้านสุขภาพจิต หากมีการกดขี่ข่มเหงจากนายจ้าง

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code