วรรณกรรมชุมชนท้องถิ่น

    

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนาการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวหนังสือชุดวรรณกรรมชุมชนท้องถิ่น ในการประชุมฟื้นหลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒนน์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา วันที่ 2 มีนาคม 2555

วรรณกรรมชุมชนท้องถิ่น

การผลิตสื่อประเภท วรรณกรรม เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ อีกทั้งยังจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปผลิตเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น ปัจจุบันวรรณกรรมชุมชนท้องถิ่นห่างหายไปจากวงการน้ำหมึกไทย จึงรวมตัวนักเขียนลงพื้นที่สัมผัสชุมชนท้องถิ่นเพื่อรังสรรค์ผลงานชุดวรรณกรรมชุมชนท้องถิ่น 9 เรื่อง 9 คนเขียน

ประกอบด้วย 1.เรื่อง มุดอ ตุวอ โดยจรรยาอำนาจพันธุ์พงศ์ 2.เรื่องพายุ โดยจารี จันทราภา 3.เรื่องน้ำห่มดิน โดยชนประเสริญ คนทรักษ์ 4.เรื่องหมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดยนิธิ นิธีวีรกุล 5.เรื่องเรื่องเล่าในโลกลวงตา โดย พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ 6.เรื่องนอกกองเพลิงโดยอัตถากร บำรุง 7.เรื่องเสือล่องวารี โดยอุเทน วงศ์จันดา 8.เรื่องเขมราฐ โดยศักดิ์สิริ มีสมสืบ และ 9.”พระบางเมือบ้าน” โดยบัญชา อ่อนดี

สอบถามโทร. 08-4488-4101, 08-1455-1279

 

ที่มา: หนังสือพิม์คมชัดลึก

ชุมชนท้องถิ่นได้มีบทเรียนที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันและนำไปสู่ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ และมีการรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” กว่า 500 แห่ง ในพื้นที่เหล่านี้มีรูปธรรมจริงเรียกว่า “แหล่งเรียนรู้” ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดแนวคิดและปฏิบัติการจนเป็นที่ยอมรับของเครือข่าย รวมถึงแต่ละแหล่งเรียนรู้ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นการทวีพลังของชุมชนโดยมี อปท. เป็นผู้สนับสนุน จนอาจกล่าวได้ว่ามีขบวนการพัฒนาพื้นที่จนเกิดสภาวะของ “ความน่าอยู่” เกิดขึ้นได้จริงบนฐานการรับรู้และเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน

บทเรียนและรูปธรรมที่กล่าวมาข้างต้นมีทั้งจำนวนและมีคุณภาพที่จะนำใช้เป็น “สาระ” ในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่สังคมวงกว้าง เพื่อที่จะได้เป็นพลังทางสังคมที่มีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขในการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคืนอำนาจให้ประชาชน

ปัจจุบันวรรณกรรมชุมชนท้องถิ่นห่างหายไปจากวงการน้ำหมึกไทย จึงรวมตัวนักเขียนลงพื้นที่สัมผัสชุมชนท้องถิ่นเพื่อรังสรรค์ผลงานชุดวรรณกรรมชุมชนท้องถิ่น 9 เรื่อง 9 คนเขียน

ประกอบด้วย 1.เรื่อง มุดอ ตุวอ โดยจรรยาอำนาจพันธุ์พงศ์ 2.เรืองพายุ โดยจารี จันทราภา 3.เรื่องน้ำห่มดิน โดยชนประเสริญ คนทรักษ์ 4.เรื่องหมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดยนิธิ นิธีวีรกุล 5.เรื่องเรื่องเล่าในโลกลวงตา โดย พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ 6.เรื่องนอกกองเพลิงโดยอัตถากร บำรุง 7.เรื่องเสือล่องวารี โดยอุเทน วงศ์จันดา 8.เรื่องเขมราฐ โดยศักดิ์สิริ มีสมสืบ และ 9.”พระบางเมือบ้าน” โดยบัญชา อ่อนดี

สอบถามโทร. 08-4488-4101, 08-1455-1279

 

ที่มา: หนังสือพิม์คมชัดลึก

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code