ล้างมือให้สะอาด ป้องกันโรคตาแดง

            ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 ส.ค. ทั่วประเทศมีผู้ป่วยแล้ว 115,255 ราย ซึ่งสูงเกือบเท่าปี 2555 ซึ่งมีการระบาดสูง ตลอดปีที่มี 118,882 ราย

/data/content/25732/cms/e_degjlmtuy568.jpg

          การระบาดของโรคตาแดงจะอยู่ในช่วง อากาศชื้นๆ ช่วงฤดูฝน ถึงฤดูหนาว มักพบการระบาดมากกว่าปกติ เกือบครึ่งผู้ป่วยจะเป็นเด็กเล็ก คาดว่าจะยังเพิ่มขึ้นตลอดฤดูฝนปีนี้ โดยเฉพาะตามโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมทั้งในพื้นที่น้ำท่วม

          โรคตาแดงจากไวรัสที่ระบาดอยู่นี้มี 2 ลักษณะ คือ 1.โรคตาแดงที่เกิดพร้อมกับไข้หวัด จะมีอาการตัวร้อน คัดจมูก เจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองที่หน้าหูปวดบวม ก่อน จากนั้นอาการตาแดงจะตามมา บางรายอาจมีจุดเลือดออกที่ตาขาว 2.โรคตาแดงที่เกิดรุนแรงอย่างรวดเร็ว โดยไม่มี อาการอื่นๆ มักมีประวัติพบคนที่เป็นตาแดง หรือคนใกล้ชิดเป็นมาก่อน ส่วนใหญ่มักจะติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำ ทำให้มีขี้ตามาก และเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว มักเริ่มเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อนและลามเป็น 2 ข้าง

          ทั้งนี้ โรคตาแดง เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย เนื่องจากเชื้อไวรัสจะอยู่ในน้ำตา และขี้ตาของผู้ที่เป็น แต่ะจะตายเมื่ออยู่ในที่แห้งภายใน 30 นาที

          การติดต่อมี 3 ลักษณะ คือ 1.จากมือที่ไปสัมผัสน้ำตา ขี้ตา ผู้ป่วยที่ติดอยู่พื้นผิวต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวรถเมล์ เป็นต้น แล้วมาสัมผัสที่ตา หรือใช้ของร่วมกับ ผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 2.แมลงหวี่แมลงวัน ที่ ตอมสิ่งสกปรกหรือตอมตาผู้ป่วย แล้วไปตอมตาคนอื่นต่อ 3.เด็กที่ลงเล่นในน้ำท่วมขัง มีความสกปรก

          สำหรับการป้องกันโรค แนะว่าให้ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ เกาหน้า ขยี้ตา ไม่ลงเล่นน้ำท่วม หากเปียกฝนให้รีบอาบน้ำ

          นอกจากนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สิ่งที่ควรระวังเมื่อเป็นตาแดง คือการซื้อยามาหยอดเอง โดยเฉพาะยาที่ผสมสเตียรอยด์ เพราะจะทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการที่เชื้อติดไปถึงกระจกตาดำ กระจกตาอักเสบ หรือม่านตาอักเสบ

           โรคตาแดง ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แต่จะใช้ยาหยอดลดอาการระคายเคือง ถ้ามีขี้ตามากสีเหลือง หรือเขียว แสดงว่าติดเชื้อแบคทีเรีย ต้องใช้ยาหยอดตาปฏิชีวนะ ซึ่งหากใช้ยา 2 อย่างร่วมกัน ต้องเว้นระยะห่าง 5 นาที แต่หากหยอดยาปฏิชีวนะแล้วตาแดงมากขึ้นให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์

          สิ่งสำคัญโดยเฉพาะในครอบครัว คือการหยุดเรียน หยุดงาน อย่างน้อย 3 วัน และพักผ่อน รักษาความสะอาดแยกของใช้จากกัน ล้างมือบ่อยๆ จะช่วยตัดวงจรโรค การสอนให้เด็กล้างมืออย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ และต้องทำให้เป็นนิสัยด้วย

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code