ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2554 ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดค่ายล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด จำนวน 30 ครอบครัว

ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

วัตถุประสงค์ในการจัดค่ายครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด จากทีมวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นด้วยกัน เพื่อสร้างความอบอุ่นและกำลังใจแก่ครอบครัว และเพื่อให้ครอบครัวในชุมชน มีบทบาทในการสงเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชน 
 

เรื่อง: จีรวัฒน์ แสงจันทร์
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ