ลูกได้อะไรจากการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง

ที่มา : คู่มือพ่อแม่พัฒนาลูกน้อยด้วยหนังสือ 

แฟ้มภาพ

                  การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น สิ่งแรกที่ลูกได้รับหรือรู้สึกได้แน่ ๆ ก็คือ ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่และการที่ลูกเรียกร้องให้อ่านหนังสือให้ฟัง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าลูกต้องการได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนั่นเอง วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ทำให้แทบจะหาเวลาร่วมกันทำกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับลูกไม่ได้เลย ดังนั้นการอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่จะได้อยู่ร่วมกันกับลูกอย่างมีความสุข

  1. ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์จากหนังสือที่พ่อแม่อ่านให้ฟัง
  2. ลูกมีสมาธิขณะพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง
  3. สร้างสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อ แม่ ลูก
  4. ลูกรู้จักสัญลักษณ์ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน
  5. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
Shares:
QR Code :
QR Code