ลำปางชีวิตที่ไม่มีเหล้า 4 หมู่บ้านเข้มแข็งห่างไกลโควิด – 19

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์คนลำปาง


ลำปางชีวิตที่ไม่มีเหล้า 4 หมู่บ้านเข้มแข็งห่างไกลโควิด – 19  thaihealth


ลำปาง – ชีวิตที่ไม่มีเหล้า! 4 หมู่บ้านเข้มแข็ง ต.นายาง อ.สบปราบ ห่างไกลโควิด – 19 ปลอดปัญหาชุมชน


หลายคนอาจจะใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษาซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน “ลด ละ เลิก สุรา และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด” เพื่อให้ร่างกายได้พักและปฎิบัติตามศีลในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี แต่หลังจากประเทศไทย พบเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 จึงทำให้ผู้คนเกิดความตระหนักต่อการแพร่ระบาดของโรคที่จะติดต่อกันได้โดยง่าย จากการสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดกันจึงทำให้มีมาตรการเข้มงวดในการห้ามมั่วสุ่มและอยู่ใกล้ชิดกัน ขอให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือที่เรียกว่า “Social Distancing” มาตรการงดจำหน่ายสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอรฮอล์ทุกชนิด จึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เพื่อป้องกันรวมกลุ่มดื่มสังสรรค์และตั้งวงดื่มสุรากัน


ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคก่อนจะได้รับการผ่อนปรนในภายหลัง ให้มีการซื้อได้ แต่ห้ามนั่งดื่มกินที่ร้าน ลดการนั่งรวมกลุ่มสังสรรค์ตามบ้านเรือนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเสี่ยงของโรคตามมาอย่างที่ ศบค. เน้นย้ำว่า “การ์ดต้องไม่ตก” เพราะการระบาดระลอก 2 อาจกลับมา การงดจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอร์ฮอล อาจจะส่งผลกระทบต่อนักดื่มทั้งหลาย


แต่ไม่ใช่ที่ 4 หมู่บ้าน ใน ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้แก่ บ้านกาด ม.1 ,บ้านดง ม.2 , บ้านนาปราบ ม.3 และบ้านไร่ ม.8 เพราะปลอดเหล้ามานานแล้ว หลายร้อยคนตั้งใจลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยว หรือดื่มเหล้าไปตลอดชีวิต จากความเข็มแข็งของหมู่บ้านที่ทุกคนช่วยกันเพื่อหวังให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ลดรายจ่ายในตนเองและครอบครัวด้วยการไม่เอาเงินไปลงกับขวดเหล้าและซองบุหรี่


ลำปางชีวิตที่ไม่มีเหล้า 4 หมู่บ้านเข้มแข็งห่างไกลโควิด – 19  thaihealth


พ่ออินแก้ว เรือนปานันท์ อายุ 68 ปี ประธานศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ บ้านดง ม.2 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี แล้ว ที่ทุกคนได้ช่วยกันให้หมู่บ้านปลอดเหล้าในงานศพ 100 % ทำให้ค่าใช้จ่ายในงานศพ ที่จะต้องเอาเงินไปซื้อเหล้าลดลงมาก จากค่าใช้จ่ายกว่าแสนบาท เหลือไม่กี่หมื่นบาท เพราะงดการซื้อสุรามาเลี้ยง ทำให้เจ้าภาพประหยัดเงิน และไม่เป็นหนี้สิน หลังจัดงานศพ


“ยิ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่มีการงดขายเหล้า แต่ชาวบ้านไม่เดือดร้อน เพราะทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ และงดเหล้าไปหมดแล้ว ไม่ใช่เฉพาะช่วงเข้าพรรษา เท่านั้น แต่กลับมุ่งมั่นเลิกไปตลอดชีวิต สร้างความสุขแก่คนในครอบครัว ลูก หลาน และคนที่เรารัก นับเป็นความสำเร็จที่ต้องก้าวต่อไป ในการชักชวนผู้คนให้เข้ามาร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ”


พ่ออินแก้วได้บอกถึงค่านิยมในอดีตที่ผ่านมาว่าในหมู่บ้านหากจัดงานศพก็จะมีการเลี้ยงสุราเพื่อดูแลแขกที่มาร่วมงานทำให้เจ้าภาพงานศพมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนับแสนบาทเป็นการฟุ่มเฟือย ไม่ส่งผลดีต่อสภาพสังคมและยังส่งผลทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ทั้งในเรื่องการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุ ดังนั้นทางหมู่บ้านและชาวบ้านจึงช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวจนสามารถทำให้หมู่บ้านปลอดเหล้าในงานศพได้สำเร็จ ส่วนปัจจุบันนี้จากการที่ต้องป้องกันโรค จึงมีมาตรการป้องกัน ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมของผู้คนที่ร่วมงานศพ อาหารที่เลี้ยงก็แจกข้าวกล่อง หลายครอบครัวก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อร่วมกันป้องกันโรคและทำให้ค่าใช้จ่ายทำอาหารเลี้ยงแขกลดน้อยลงตาม


ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ใน จ.ลำปาง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง ได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านศีล 5 ขึ้น โดยนำร่องหมู่บ้านต้นแบบของ จ.ลำปาง ใน 4 หมู่บ้านของ ต.นายาง อ.สบปราบ โดยมีคนหนุ่มสาวกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงวัย ตั้งใจขอลด ละ เลิก เหล้าไปตลอดชีวิตกว่า 100 คน


ด้าน นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อการลด ละ เลิกสุราและบุหรี่ จ.ลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง กล่าวว่า หลังดำเนินงานสร้างความเข็มแข็งใน 4 หมู่บ้านข้างต้นแล้วยังได้เดินหน้าดำเนินงานต่อยอดเพื่อหวังสร้างความเข็มแข็งให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ใน จ.ลำปาง ซึ่งขณะนี้ มีพื้นที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการทั้งในพื้นที่ อ.งาว ละ อ.วังเหนือ เพื่อหวังให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและนำร่องของแต่ละอำเภอต่อไป


ลำปางชีวิตที่ไม่มีเหล้า 4 หมู่บ้านเข้มแข็งห่างไกลโควิด – 19  thaihealth


“การลด ละ เลิก ที่ดีที่สุด” คือมาจาก “ใจเราเอง” หากเราตัดใจไม่ได้ก็ลด ละ เลิก ไม่ได้ ชีวิตวิถีใหม่หรือที่เรียกว่า “New Normal” ที่ทุกคนต้องตระหนักถึงการร่วมกันป้องกันโรคโควิด – 19 อาจไม่จำเป็นต้องมี “บุหรี่ เหล้า” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะ “แค่ดื่มเหล้า” ก็เท่ากับเอาตัวเองเข้าไปเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด – 19 แถมทำให้ร่างกายมีอายุที่สั้นลงเพราะหากดื่มเป็นประจำผลเสีย คือ ภูมิคุ้มกันในร่างกายลด เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อในร่างกายได้ไม่เต็มที่ ถึงแม้จะไม่ไปนั่งดื่มในที่เสี่ยงแต่หากลด ละ เลิก แล้ว “ตับ” ของเราหากพูดได้ก็คงจะบอกว่า “ดีเยี่ยม” เพราะจะทำให้ตับ อวัยยะสำคัญภายในร่างกายของเราได้พักและฟื้นตัว “ตับดี ก็สู้โรคร้ายได้” หาก “ตับแข็ง” ก็เข้าโรงหมอ และหากร้ายกว่านั้นก็คงไปถึง “มะเร็งตับ” ซึ่งใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ฉะนั้นจึงเริ่มที่ใจเราว่าถึงเวลา “ลด ละ เลิก” แล้วหรือยัง

Shares:
QR Code :
QR Code