ลำปางจับเข่าคุยผู้ประกอบการ คุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ลำปาง คุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางด้านบังคับใช้กฎหมายควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 53 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตอำเภอเมืองลำปาง เพื่อทำความเข้าใจผู้ประกอบการด้านบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปางได้สรุปและรายงานต่อ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปางได้จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวางแผนดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
 
 
 
 
 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
Shares:
QR Code :
QR Code