ลานรู้เล่นเต้นรำ เมืองเชียงราย

featured

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ลานรำวงย้อนยุค สวนตุง และโคมนครเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เปิดตัว “ลานรู้เล่นเต้นรำ” ต้นแบบลานสุขภาพใกล้บ้านในพื้นที่เมือง เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะที่เพิ่มกิจกรรมทางกาย (Physical activity) ในชีวิตประจำวัน ขยายภาคีสร้างสุข และผลักดันชุมชนและท้องถิ่นในการเพิ่มขีดความสามารถสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะโดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3HBWvtV

Shares:
QR Code :
QR Code