“ลานปู เทศกาลละครลานตา”

เทศกาลละครเยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 2

 

“ลานปู เทศกาลละครลานตา” 

 

            ลานปู หน้าเขาขนาบน้ำ จ.กระบี่ สาวน้อยตาโกนาในตำนาน ถูกปลุกขึ้นมาทำความรู้จักกับผู้คนอีกครั้งในรูปแบบของละครเวที หนึ่งในฝีไม้ลายมือจาก 5 กลุ่มละครสำหรับเยาวชนในภาคใต้ ที่งัดเอาเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะกลุ่มมาสำแดงพลังในงานเทศกาลละครภาคใต้ ลานปู เทศกาลละครลานตาที่ผ่านมา

 

            นับเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนให้เกิดขึ้น โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นำโดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.) เทศบาลเมืองกระบี่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกระบี่

 

            มีนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และอาจารย์ดนัยหวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ ร่วมชมการแสดงผลงาน อาทิละครแรกรับสะท้อนประสบการณ์จากความไร้เดียงสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี ละครสะท้อนคุณธรรม กว่าจะรู้ก็สายเกินไปจากจังหวัดสตูล บุหลัน ลันตาจากกลุ่มคนหน้าดำ

 

            ละครบอกเล่าตำนานเขาขนาบน้ำของกลุ่มมาหยา จ.กระบี่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญมากกว่าผลงานที่ปรากฏคือกระบวนการหล่อหลอมจิตใจของเยาวชนในทางสร้างสรรค์ผ่านสื่อละครในรูปแบบต่างๆ เพื่อเข้าถึงแก่นแท้แห่งคุณค่าของชีวิตตนเอง และเกิดความภูมิใจ รักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตน

 

            กิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้เยาวชนค้นพบตนเองมีภูมิคุ้มกันในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่บั่นทอนสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ ได้ ผู้เข้ามาร่วมในงานนี้นอกจากจะได้ชมละครเวที ละครใบ้ และละครโรงเล็กแล้ว ยังได้สนุกกับหนังตะลุงเด็กยุวชนมโนราห์ ลิเกป่า และดิเกฮูลู พร้อมทั้ง นิทรรศการทำมือ จากสภาเด็กและเยาวชน ลานกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

            เทศกาลละครสำหรับเยาวชนภาคใต้ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็น ปีที่ 2 และมีเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 140 คน สมกับจุดมุ่งหมายของการจัดงานที่ว่า ละครดี ดี ผู้ใหญ่ดูได้ เด็กดูดี ของความคิดเล็กๆ สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สังคมได้

 

 

 

 

 

ที่มา : จุลสาร ร หัน แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.)

 

 

 

update: 20-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code