ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ภาพประกอบจาก : เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ thaihealth


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจผู้ขับขี่ เพื่อสร้างความมั่นใจในผลตรวจวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์  มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ในแต่ละปีจะเกิดความสูญเสียจากการเมาแล้วขับที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เพราะนักดื่มส่วนใหญ่มักประมาทคิดว่าตนเองมีสติที่จะขับขี่ยานพาหนะไปต่อได้ การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจตรวจวัดแอลกอฮอล์ถือเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง กรมวิทยาศาสตร์แพทย์ มีบทบาทที่สำคัญคือการบริการตรวจวิเคราะห์ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้บริการสอบเทียบ  เครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ หากพบว่าเครื่องใดมีค่าความผิดพลาดเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจะต้องปรับตั้งค่าใหม่ เพื่อให้เครื่องที่เจ้าหน้าที่นำไปใช้มีผลการวัดที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการดำเนินคดีได้ แต่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจได้ เจ้าหน้าที่สามารถส่งเลือดมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ โดยต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่างที่ให้ผลเที่ยงตรง แม่นยำ สามารถทราบผลภายใน 8 ชั่วโมง ในกรณีเร่งด่วน  ซึ่งถ้ามีค่าเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากเลือดหรือลมหายใจถือว่าเมาสุรา                  


นายแพทย์สุขุม กล่าวเติมเพิ่มว่า จากข้อมูลการดำเนินการตรวจวิเคราะห์หาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ที่ได้จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จำนวน 160 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า  50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 15.01-21.00 น และพาหนะที่ใช้ขับขี่และเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์


“นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค 15 แห่ง ทั่วประเทศที่ดำเนินการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผลตรวจวัดมีความถูกต้อง  แม่นยำ เชื่อถือได้” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ