ลดพิการโรคหลอดเลือดหัวใจ

ที่มา: ไทยรัฐ


ลดพิการโรคหลอดเลือดหัวใจ thaihealth


แฟ้มภาพ


ผลการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจของเขตสุขภาพที่ 8 ที่ได้พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาการพัฒนาระบบบริการ จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษา สามารถตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่สำคัญคือการมีคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดให้แก่ผู้ป่วยได้ทันเวลาก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ โดยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 สามารถช่วยลดอัตราการพิการ และช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 947 คน


นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลัง ตรวจเยี่ยมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและความคืบหน้าของการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ตามนโยบาย รมว.สาธารณสุข ที่โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม ว่า ขอชื่นชมผลการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจของเขตสุขภาพที่ 8 ที่ได้พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาการพัฒนาระบบบริการ จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษา สามารถตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่สำคัญคือการมีคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดให้แก่ผู้ป่วยได้ทันเวลาก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ โดยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 สามารถช่วยลดอัตราการพิการ และช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 947 คน โดยอัตราการตายของผู้ป่วยเขตสุขภาพที่ 8 ต่ำที่สุดในประเทศอยู่ที่ 13.22 ต่อประชากรแสนคน สำหรับในปี 2561 จะเร่งรัดและพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ