ลดความสูญเสีย 7 วันช่วงสงกรานต์

          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้มากที่สุด

/data/content/23774/cms/cijlnpqvwxz2.jpg

          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วง 7 วันเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้มากที่สุด โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเต็มกำลังตามจรรยา วิชาชีพ และเน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน

          ในด้านการเตรียมรับมือกับปัญหาการเจ็บป่วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นั้น ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดเตรียมและซักซ้อมความพร้อม 3 ระบบใหญ่ คือ

          1.การดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุ โดยจัดเตรียมทีมแพทย์กู้ชีพทุกระดับ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ระบบการสื่อสารรับแจ้งเหตุ หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

          2.เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่จุดบริการสำคัญคือห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด คลังเลือด หอผู้ป่วยหนัก ทีมแพทย์เฉพาะทาง

          และ 3.ระบบการส่งต่อผู้เจ็บป่วยที่อาการ รุนแรงให้ได้รับความปลอดภัยที่สุด โดยเฉพาะ โรงพยาบาลที่อยู่บนเส้นทางหลวง ซึ่งมีประมาณ 300 แห่ง ขอให้เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีมากกว่าช่วงปกติ ให้เริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืน วันที่ 10-17 เมษายน 2557

 

 

         ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code