ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้านใน กทม.และ จ.ปทุมธานี

คนไร้บ้าน

ที่ จุดประสานงานคนไร้บ้าน ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร กทม. (จุด Drop-in) คณะกรรมการกำกับทิศการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้านใน กทม.และ จ.ปทุมธานี เยี่ยมชมจุดประสานงานคนไร้บ้านใต้สะพานพระปิ่นเกล้า และศูนย์พักคนไร้บ้าน บ้านพูนสุข จ.ปทุมธานี จุดบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนสวัสดิการ ป้องกันคนไร้บ้านหน้าใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=341351

Shares:
QR Code :
QR Code