ลงพื้นที่หาทิศทางลดผลกระทบจากเหล้าในกลุ่มเด็ก-เยาวชน

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ลงพื้นที่หาทิศทางลดผลกระทบจากเหล้าในกลุ่มเด็ก-เยาวชน  thaihealth


ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในแขวงบ่อแก้วถึงทิศทางการทำงานเพื่อลดผลกระทบการใช้เหล้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน


โดยทางกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ห้วยทรายแขวงบ่อแก้วได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงทิศทางในการรณรงค์ ซึ่งในขณะนี้ทางกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในบ่อแก้วได้มีการรวมกลุ่มกันในการหารายได้เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมเครือข่าย


พร้อมกันนี้แกนนำเครือข่ายเยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงทิศทางในการรณรงค์เกี่ยวกับการลดการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่และยังมีการพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของค่านิยมการใช้เล่าของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่แขวงบ่อแก้วประเทศลาวและการใช้เล่าของกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ล้วนแล้วจะเชื่อมโยงถึงการทำงานเกี่ยวกับค่านิยมการใช้เหล้า เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนกับการนำเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 23 มิถุนายน 2560

Shares:
QR Code :
QR Code