ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจราจร ถ.หนองจิก ปัตตานี

ที่มา : เว็บไซต์ roadsafetynewstizen.com


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ roadsafetynewstizen.com


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจราจร ถ.หนองจิก ปัตตานี thaihealth


ม.อ.ปัตตานีลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจราจรบริเวณถนนหนองจิก หน้าโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี


ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจราจรบริเวณถนนหนองจิก หน้าโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการถนนควบคุมความเร็วตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดปัตตานีไปแล้วนั้น โดยกำหนดให้ถนนหนองจิกตลอดสายตั้งแต่แยกสะพานรัตนโกสินทร์ ต.สะบารัง ผ่านโรงพยาบาลปัตตานี ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา ผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ไปจนถึงสามแยกดอนรัก ต.รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานีเป็นเส้นทางควบคุมความเร็วด้านจราจร สำหรับจุดแรกที่คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ คือ บริเวณหน้าโรงพยาบาลปัตตานี ปัญหาที่พบ คือ ความแออัดพื้นที่การจอดรถ การขับรถเร็ว และไม่จอดรถ เมื่อมีการกดปุ่มรอสัญญาณไฟก่อนข้ามถนน และการเลี้ยวกลับรถบริเวณจุดห้ามกลับรถ


นางอารีย์ หนูทิม ประชาชนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกกังวลใจในการข้ามถนนหน้าโรงพยาบาล เนื่องจากรถขับเร็ว ไม่ค่อยจอดให้ประชาชนข้าม และตนยังไม่ทราบว่ามีปุ่มกดรอสัญญาณไฟก่อนข้ามถนน อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้มากขึ้น เสนอแนะด้วยว่าควรทำสะพานลอยข้าม คนป่วย คนชรา จะข้ามสะดวก มีญาติช่วยบริการ มีความปลอดภัยมากขึ้น


“คนบ้านเราต้องยอมรับว่ายังไม่มีวินัย ไม่มีน้ำใจ ไม่รู้กฎจราจร บางครั้งคนแก่ เด็กจะข้ามก็ไม่ค่อยจอดให้ คิดว่าต้องช่วยกันพัฒนาเรื่องวินัย น้ำใจ และเคารพกฎจราจรมากขึ้น” นางอารีย์กล่าว


ส่วนด้าน นายรุซดี เจะและ สื่อมวลชนจังหวัดปัตตานี SPMC กล่าวว่า ครั้งแรกได้ทดลองระบบการใช้ปุ่มกดรอสัญญาณไฟก่อนข้ามถนน รู้สึกว่ายังไม่มีความชัดเจน เรื่องสัญญาณไฟเขียว (ข้ามได้) แดง (หยุดรอ) จังหวะเวลาการข้ามจะเร็วมาก ทำให้ต้องหยุดรอที่เกาะกลาง เพื่อจะข้ามต่อไปอีกด้าน และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบระบบการใช้งาน เพื่อการแก้ไขที่ดีขึ้น


“ประชาชนที่ข้ามตรงนี้ก็ต้องระวัง รถค่อนข้างจะเยอะมาก อยากให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ช่วยแนะนำประชาชนทราบวิธีการใช้กดปุ่มสัญญาณเพื่อข้ามอย่างถูกต้อง สัญญาณไฟคนข้ามจะตัดเร็วไป ควรจะเพิ่มช่วงเวลามากขึ้น” นายรุซดีกล่าว


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจราจร ถ.หนองจิก ปัตตานี thaihealth


จากปัญหาดังกล่าวคณะทำงานบริหารจัดการถนนควบคุมความเร็วจังหวัดปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ และมีข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันในหลายประเด็น ซึ่งนายภูษิต บุญเครือ ช่างไฟฟ้า กองช่างเทศบาลเมืองปัตตานี ให้ข้อมูลว่า วิธีการใช้ทางข้ามม้าลาย คือ ให้กดสัญญาณไฟเขียว รอสักครู่ ให้ขึ้นไฟเขียวรูปคนเดินข้าม จากนั้นให้เดินข้ามต่อเนื่องไม่ต้องหยุดรอ หรือ พักเกาะกลางถนน


“ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่สะท้อนมา หลังจากนี้จะประสานให้ช่างที่รับผิดชอบมาดำเนินการปรับตั้งเวลาใหม่ เพิ่มเวลาการข้ามให้นานขึ้นจากเดิม เป็น 2 เท่า เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินข้ามไปจนสุดอีกด้านได้ทัน และจะมีการปรับที่ตั้งของไฟสัญญาณใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น” นายภูษิตกล่าว


ขณะที่ นายสมศักดิ์ อัพภาสกิจ ขนส่งจังหวัดปัตตานี (สวมเสื้อสีเขียว) กล่าวว่า ปัญหาที่พบหน้าโรงพยาบาลปัตตานี คือ การจอดรถชิดแนวถนนทางเข้าโรงพยาบาลมากเกินไป ควรเว้นห่างอย่างน้อย 5 เมตร ทางม้าลายจุดเดิมจะเคลื่อนไปข้างหน้าอีกนิดพร้อมทั้งเคลื่อนไฟสัญญาณข้ามถนน ไปอยู่กับจุดทางม้าลาย ติดตั้งเครื่องหมายจำกัดความเร็วบริเวณถนน 4 แยก คนข้ามก็สะดวก ถูกหลักความปลอดภัย มากขึ้น ส่วนกรณีป้ายห้ามกลับรถบริเวณเกาะกลางหน้าโรงพยาบาล พบว่ายังมีคนที่ฝ่าฝืนป้ายสัญญาณจราจร คงต้องมีการกวดขันมากขึ้น


“การเคลื่อนทางม้าลาย และปรับเกาะกลางใหม่ คิดว่าต้องมีการเจาะถนนเกาะกลาง สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ ทำเป็นพื้นราบเหมือนเดิม หรือ ยกระดับพื้นขึ้นมา ข้างบนผิวเรียบ สามารถจำกัดความเร็วของรถที่จะวิ่งผ่านได้โดยอัตโนมัติ และผู้พิการสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก” นายสมศักดิ์กล่าว


นางวรรณ์ลดา อร่ามศรีธรรม หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ ข้อสรุปเบื้องต้นจากทุกจุดถนนหนองจิก คณะทำงานฯจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณา เช่น การเคลื่อนทางม้าลายจากจุดเดิมหน้าโรงพยาบาลปัตตานี มาอยู่ระหว่างแนวต้นไม้ที่กำหนดใกล้จวนผู้ว่าฯ ทางม้าลายให้มีส่วนที่นูนขึ้นมาเพื่อชะลอความเร็วรถ เพื่อสร้างความปลอดภัย หลังจากนี้จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณาต่อไป


“เป็นความเห็นร่วมกันของคณะทำงานฯจากหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและปัญหาของถนนหนองจิก เรื่องทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะเบ็ดเสร็จ จะต้องนำเสนอที่ประชุมจังหวัดว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างไร” นางวรรณ์ลดากล่าว


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจราจร ถ.หนองจิก ปัตตานี thaihealth


ร.ต.อ.ปกรณ์ คารวรัตนพิเชฐ สารวัตรจราจร สภ.เมืองปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า เห็นควรให้มีการเลื่อนจุดทางข้ามจากหน้าโรงพยาบาลปัตตานีจุดเดิม ขยับออกมาตามแนวพื้นที่ที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ข้ามถนน ผู้ที่ต้องการกลับรถเข้าโรงพยาบาล และผู้ที่ต้องการกลับรถหน้าโรงพยาบาล รวมทั้งการปรับปรุงเกาะกลางถนน


“คณะทำงานฯ ได้พิจารณาเลื่อนจุดทางข้ามจากจุดเดิม ไปยังแนวใหม่ที่กำหนด เพื่อลดความสับสนของผู้ที่เดินข้ามถนนไปโรงพยาบาลปัตตานี ผู้ที่ต้องการกลับรถเลี้ยวเข้าโรงพยาบาล และผู้ที่ต้องการกลับรถหน้าโรงพยาบาล นอกจากนี้ งานจราจร สภ.เมืองปัตตานีจะดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ คือ จัดทำป้ายเตือนตามมาตรฐาน เรื่องการจำกัดความเร็วของรถแต่ละประเภท ติดตั้งป้ายเป็นระยะตลอดเส้นทางถนนหนองจิก และจะมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็วจราจรทางบก” ร.ต.อ.ปกรณ์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code