ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดตรัง

featured

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. คณะกรรมการบริหารแผน และคณะผู้บริหาร สสส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ สสส. และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยจังหวัดตรังเคยเป็นจังหวัดมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นในภาคใต้ และมี 2 อำเภอในจังหวัดตรังที่ถูกพัฒนาให้เป็นอำเภอในจังหวัดตรัง ที่ถูกพัฒนาให้เป็นอำเภอต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน คือ อำเภอนาโยง และอำเภอสิเกา

Shares:
QR Code :
QR Code