ลงพื้นที่การตรวจคัดกรองโควิด-19 กลุ่มคนไร้บ้าน

featured

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์พักคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า กลุ่มคนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสุขภาพสูง และมีปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ สปสช. ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโควิด-19 จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่การตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยวิธีเชิงรุก เพื่อป้องกันหากมีคนไร้บ้านติดเชื้อจะสามารถรักษา และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ เนื่องจากข้อจำกัดของที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน ที่มีความแออัด หรือบางส่วนอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3a0CA78

Shares:
QR Code :
QR Code