ร้อยเอ็ดรุกหนักงานโรงเรียนปลอดเหล้า

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด มอบสื่อ “ขอบคุณที่ไม่ขายไม่ดื่มเหล้าในเขตโรงเรียน” แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เพื่อรงณรงค์โรงเรียนสีขาวปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ถาวร

ร้อยเอ็ดรุกหนักงานโรงเรียนปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ณ ห้องประชุม สพ.ป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบสื่อขอบคุณที่ไม่ขายไม่ดื่มเหล้าในเขตโรงเรียน รับมอบโดย นายสกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เพื่อนำสื่อนี้มอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 240 โรงเรียน ในอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยสื่อต่างๆ ที่ได้รับ จะดำเนินการให้ทางโรงเรียนได้นำสื่อนี้ไปติด ณ โรงเรียนของตนเองต่อไป เป็นการรงณรงค์โรงเรียนสีขาวปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ถาวร ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ถือเป็นอีกจังหวัด ที่มีความเคลื่อนไหวในโครงการโรงเรียนปลอดเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี จึงขอให้กำลังใจคนทำงานที่มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง

 

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ
ที่มา: เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าอำเภอสุวรรณภูมิ

 

Shares:
QR Code :
QR Code