ร้อยเอ็ดผุดถนนคนเดินเทศกาลสงกรานต์ท่าหาดยาว

ประชาคมงดเหล้าร้อยเอ็ด ร่วมกับภาครัฐ แถลงข่าวการจัดประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดภัย สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และบรรดานักท่องเที่ยว ได้มีพื้นที่ดีๆ ในการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย

ร้อยเอ็ดผุดถนนคนเดินเทศกาลสงกรานต์ท่าหาดยาว

วันที่ 10 เม.ย.55 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามขา ประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายประชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับภาครัฐ โดยนายอำเภอโพนทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้นำชุมชนทั้งสองตำบลได้แก่ ต.สามขา ต.ท่าหาดยาว ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่องการจัดประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดภัย สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์ขึ้น  

โดยจัดให้มีการโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า และถนนคนเดินบริเวณข้างโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ไปสู่ลำน้ำมูล สะพานสามสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และบรรดานักท่องเที่ยว ได้มีพื้นที่ดีๆ ในการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้มีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดสุรินทร์ ทางอำเภอรัตนบุรี เพื่อร่วมกันเฝ้าระวัง และดูแลความปลอดภัยในระหว่างการจัดงาน 
  

ที่มา: ประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด

Shares:
QR Code :
QR Code