ร้อยละ 79 เห็นด้วย คนไทยห่างพุทธศาสนา

 

“นิด้าโพล” เผยความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าวัดและการปฏิบัติธรรมของคนไทย เมื่อถามถึงความคิดเห็นของชาวพุทธกับคำกล่าวที่ว่า “ทุกวันนี้คนไทยค่อนข้างจะห่างไกลจากศาสนาและการปฏิบัติธรรม”

พบว่า ประชาชนชาวพุทธส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.93 ต่างเห็นด้วย เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดทำบุญ เพราะมุ่งเน้นกับการทำงาน เด็กเยาวชนรุ่นหลังติดเทคโนโลยีและวัตถุนิยม และในสังคมก็มีการก่ออาชญากรรมให้เห็นกันเป็นประจำ อีกทั้งยังมีข่าวพระสงฆ์ประพฤติตนไม่เหมาะสม

ร้อยละ 21.07 ไม่เห็นด้วย เพราะยังมีการเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญๆ ทางศาสนาให้เห็นอยู่ คิดว่าน่าจะเป็นบางคนที่อาจจะไม่มีเวลาไปเข้าวัดทำบุญ และศาสนาก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีสัดส่วนของผู้ที่เห็นด้วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code